Dom mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Eirik Jensen er i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rettssaken mot Eirik Jensen dag for dag

Den fem måneder lange rettssaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen og hasjkriminelle Gjermund Cappelen er nå ferdig. Her er en oppsummering av det som har skjedd.

Dag 69: Dommen

 • Kim Heger og hans meddommere brukte fire timer på å lese opp en knusende dom.
 • Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Aktor ba ikke om varetektsfengsling.
 • Hele korrupsjonsbeløpet på 667.800 kroner og fem våpen inndras.
 • Gjermund Cappelen dømmes til 15 års fengsel etter å ha fått en strafferabatt på 30 prosent.
 • Han er også idømt inndragelse av 825 millioner kroner.
 • Begge tok betenkningstid, og har en ankefrist på to uker.

Dag 68: Ber om at Jensen frifinnes

 • Tirsdag 23. mai: Eirik Jensens forsvarere holdt sin prosedyre.
 • Forsvaret ber om at Jensen, som nekter straffskyld, frifinnes for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet.
 • Forsvarerne John Christian Elden og Arild Holden mener de mye omtalte SMS-ene med kodespråk (også kalt blomsterspråk) ikke har noen bevisverdi.
 • Elden kaller det absurd at en reparasjon av en klokke skal defineres som korrupsjon.
 • Når det gjelder oppussing av badet til Jensen i 2005/2006, mener Elden at ingenting er bevist. – Det er ikke bevist noe som helst når det gjelder at Cappelen betalte for dette, men det er bevist at han formidlet kontakt, sier Elden.
 • Dom i saken faller trolig i slutten av september, sier dommerr Kim Heger.

Dag 67: Ber om halvert straff

 • Mandag 22. mai holdt Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sin avsluttende prosedyre.
 • Han mener straffen må legges på omtrent halvparten av det den ellers skulle ha vært, og at man da havner på 10-11 år. Aktor ba fredag om 18 års fengsel.
 • Begrunnelsen for det er den avgjørende betydningen Cappelens forklaring har hatt for korrupssjonssaken. De Vibe mener det ikke ville vært noen korrupssjonssak uten Cappelens forklaring.
 • Forsvareren mener også Cappelen må ha strafferabatt for den fare han har utsatt seg for ved å fortelle om sin hasjvirksomhet.
 • De Vibe slaktet Politi-Norge, som lot Cappelen holde på så lenge. Dommer Heger reagerte på at forsvareren mente Cappelen skulle ha strafferabatt fordi han ikke ble tatt.
 • De Vibe mener flere i politiet må ha visst om at en politimann beskyttet Cappelen. – Det må være mange flere blant politifolk som har hørt dette, men lite eller intet ble gjort, sa de Vibe i prosedyren.

Dag 66: Påstander

 • Fredag 19. mai holdt Spesialenheten for politisaker sin avsluttende prosedyre i saken mot Eirik Jensen.

 • De la ned påstand om 21 års fengsel for Jensen.

 • Deretter la aktor Lars Erik Alfheim ned påstand om 18 års fengsel for Gjermund Cappelen. Alfheim mener Cappelen bør få tre års strafferabatt.

 • Spesialenheten vil inndra våpen og 2,4 millioner kroner fra Jensen, mens aktoratet vil inndra 825 millioner kroner fra Cappelen.

Dag 65: Prosedyrer

 • Torsdag 18. mai begynte prosedyrene.
 • Statsadvokat Lars Erik Alfheim brukte nærmere fire timer på sin prosedyre, men venter med å legge ned påstand til Spesialenheten har gjennomført sin prosedyre fredag.
 • Alfheim har gått gjennom en rekke bevis knyttet til Cappelens rolle som en kynisk storimportør av narkotika, og kritiserte forsvarernes motargumenter.
 • Han gikk også gjennom fire vilkår som kan gi straffereduksjon, og vurderte to av dem som viktige.

Dag 64: Byggmester mener prisen er feil

 • Torsdag 11. mai: Forsvarerne har bedt byggmester Harald Langmyhr om å vurdere kostnadene ved å pusse opp badet. Han kom fram til en prislapp for oppussingen på 142.000 kroner, der Spesialenheten sin sakkyndige anslo det til 236.000 kroner. Dette er uten baderomsinnredning og fliser.
 • En venn av Gjermund Cappelen var innkalt som vitne av Jensens forsvarere. Han fortalte at han møtte Cappelen jevnlig fram til pågripelsen hans. Han visste om Cappelens hasjimport, men hadde ikke hørt om et samarbeid med Jensen.
 • Forsvarerne spurte om hans tanker om Jensen kan ha hatt en slik rolle i Cappelens nettverk, som tiltalen hevder. Han svarte at han trodde ikke at Jensen kunne tilby slik hjelp. Om prislappen på 500 kroner per kilo hasj, sa han at det var altfor billig. – En slik tjeneste ville være verd 5.000 til 10.000 kroner, sa vennen.
 • Den tidligere sjefen for etterretningsavdelingen i Oslo fram til 2000, Odd B. Malme, var vitne. Han fortalte at han aldri fikk varsel om at Jensen skal ha blitt mistenkt for å samarbeide med Cappelen. Spanere ved politiet i Asker og Bærum har forklart at de mistenkte Jensen for å tipse Cappelen om at han ble spanet på.
 • Malme forklarte også at han har hatt en rolle i det nasjonale, hemmelige prosjektet Jensen har jobbet med. Han sa at hans rolle var å koordinere politimestere og sørge for at de hadde samme forståelse av prosjektet. – Jensen var en naturlig mann for jobben, med hans kunnskap og erfaring, mente Malme.

Dag 63: Tips om Jensen i 2011

 • Onsdag 10. mai: En mann straffedømt for hasjsmugling gikk til Spesialenheten i 2011, og fortalte at Jensen fikk betaling av Cappelen for hver kilo med hasj han smuglet inn.
 • Han forklarte i retten om hvordan han hadde hørt rykter, men også fått opplysninger fra personer som har vært tett på Cappelen, og en straffedømt barndomsvenn av Jensen.
 • Advokaten hans, Steinar Andresen, var med på møtene med Spesialenheten og stilte som vitne om det i retten.
 • Advokat Paal Henrich Berle hadde verv i Spesialenheten i 2011, og var den som tok imot tipset i møter med Andresen og tipseren. Han fortalte om svært detaljerte opplysninger N.N. kom med i 2011, om Cappelen og Jensen. N.N. sa den gang at han hadde opplysningene fra Cappelen selv, noe N.N. avkreftet i retten. Han hadde det fra noen i Cappelens krets, og «rykter og synsing» i kriminelle miljø.
 • Berle tok opplysningene videre med sjefen for Spesialenheten og med assisterende sjef i Kripos, Ketil Haukaas. De skulle undersøke mulighetene for å etterforske Jensen, men etter kort tid konkluderte Kripos med at det ikke var noe å gå videre på. Årsaken var at Spesialenheten ganske nylig hadde etterforsket Jensen for lignende beskyldninger, og ikke funnet hold i dem.
 • – Jeg ble nok litt skuffet over at de la det vekk så fort, sa Berle i retten. Tipsene førte aldri til noen etterforskning, men ble ført inn som tips.

Dag 62: Revisor: – Like gjerne 0 i overforbruk

 • Tirsdag 9. mai: Det første vitnet er en venn av Jensen, som brukte å selge importerte motorsykler fra USA på Nesodden. Han sier at på andre halvdel av 90-tallet solgte han åtte til ni motorsykler til Jensen for innkjøpspris, altså uten egen fortjeneste. Disse kan han ha solgt videre med en fortjeneste på flere hundre tusen, ifølge vitnet.
 • Helge Bettmo er revisoren forsvarerne har hyret inn som sakkyndig. Han har gått igjennom tallgrunnlaget til Spesialenheten, som mener de kan vise at Jensen hadde et overforbruk på over 1.6 millioner kroner fra 2004 til 2013.
 • Bettmo sier at det er så store feilkilder ved tallgrunnlaget, at relativt sett små endringer fører til at Jensen går i 0 heller enn å ha et overforbruk.
 • Spesialenheten har slått sammen Jensens privatforbruk med hans daværende samboer for hele perioden, noe revisor Bettmo mener blir feil. De to har oppgitt at de hadde separat økonomi. Jensens økonomi sett alene gir et helt annet resultat, mener Bettmo.

Dag 61: Forsvarets vitne går mot Jensen

 • Mandag 8. mai: Dagen starter med at ett av forsvarets vitner kom med opplysninger som heller kunne styrke mistanken mot Jensen. Han fortalte at han opplevde at noe skurret, og at han fikk tips om at Jensen solgte opplysninger til kriminelle. Han sa at det var surrealistisk å ha slike opplysninger om sin nærmeste leder i politiet.
 • Vitnet hadde latt være å fortelle om dette til Spesialenheten, fram til han selv tok kontakt med dem, mens rettssaken pågikk. Han fortalte første gang om sine mistanker, og det han kaller «synsing», i avhør i forrige uke.
 • En mann som jobbet som analytiker i politiet i flere år, forteller at han hadde et vennskap med Jensen og oppfattet aldri noe mistenkelig rundt ham. Denne kollegaen bekrefter at han registrerte opplysninger for Jensen i Indicia, politiets datasystem.
 • En pensjonert informantbehandler fortalte at det var han som introduserte Jensen for Cappelen. Han sa at han selv hadde store kontantlagere liggende, akkurat som Jensen, fordi han hadde fått drapstrusler av kriminelle og følte behov for å ha midler og våpen tilgjengelig.

Dag 60: Forsvarerne slipper til

 • Onsdag 3. mai: Forsvarerne slipper til med sine vitner, etter at Spesialenheten avsluttet sin bevisførsel tirsdag.
 • Det er kalt inn fem vitner, alle ansatt eller tidligere ansatt i politiet.
 • Første vitne var Roger Stubberud, som jobbet sammen med Eirik Jensen, blant annet med rapporten «Oslo 2022». Han fortalte også om motstand mot dialogmøtene og at han ble kalt «Quisling» og «møkkete».
 • Stubberud beskrev Jensen som en nøktern person, og fortalte om et produktivt og givende samarbeid. Han beskrev møtet med Cappelen som mindre interessant, og mener Jensen ikke kunne få fortløpende informasjon om tollaksjoner. Han bekreftet også at han jobbet med Jensens hemmelige prosjekt.
 • Visepolitimester Roger Andresen fortalte at han aldri hørte noe om at Eirik Jensen skulle være korrupt.
 • Jensens tidligere kollega Tor Paulsen fortalte om seks informantmøter han hadde gjennomført sammen med Jensen, og at alt foregikk i henhold til instruksene. Han hadde likevel senere motsatt seg at Jensen skulle bli SO-leder, fordi han ikke fulgte regelverket.
 • Erik Tønnesen jobbet for Jensen i Uro-patruljen, og beskrev ham som en motiverende og inspirerende sjef. Han fortalte også om informasjonsflyten i kurersaker.
 • Dagens siste vitne gikk for lukkede dører etter en begjæring fra Spesialenheten.

Dag 59: Spesialenheten ferdig

 • Tirsdag 2. mai: Spesialenheten avsluttet sin vitneførsel i saken mot Eirik Jensen. Audun Heggheim fra Oslo politidistrikt forklarte seg om hvilken tilgang Eirik Jensen hadde til politiets systemer utenfor politinettet.
 • Espen Lutnæs fra Spesialenheten gikk gjennom alle meldinger som er lagt inn i politiets systemer om Gjermund Cappelen. Lutnæs' gjennomgang viste blant annet at den første meldingen om Cappelen ble lagt inn i 1985.
 • I 1997 la avdelingen seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt inn en melding der Cappelen beskrives som «en av de største» på innførsel av hasj. Likevel skulle det ta 16 år før Cappelen ble pågrepet.
 • Vidar Sæther fra Spesialenheten forklarte seg igjen om Jensen-SMS-er. Sæther sier Jensen har brukt ord som «fint vær» og «sol» til mange, men mener det er påfallende at meldingene til andre inneholdt mer annen informasjon enn meldingene til Cappelen.
  Spesialenheten mener meldingene til Cappelen inneholdt koder som var til hjelp for Cappelen når han smuglet hasj.
 • Jensen ristet også kraftig på hodet da Sæther forklarte at det var funnet eksempler på at Jensen skrev åpen informasjon til kilder. Jensen mener disse personene ikke kan regnes som kilder, men var kontaktpersoner i dialogen med bestemte miljøer.
 • Avslutningsvis ble Jensen bedt om å svare på noen tilleggsspørsmål. Jensen bekreftet blant annet at han hadde uttrykningsansvar ved tollbeslag på midten av 90-tallet.

Dag 58: Våpen og mer tidslinje

 • Torsdag 27. april: Dagen begynte med at Egil Singelstad forklarte seg om analysene som er gjort av våpnene som er beslaglagt hos Eirik Jensen.
 • Tiltalen mot Jensen omfatter ni våpen. Jensen mener flere av disse er for gamle til å kunne brukes. Singelstad sa at et av våpnene var fra 1890-tallet, og svært vanskelig å skaffe ammunisjon til.
 • Jensen ble tydelig irritert, og fortalte retten at våpenet var gjort om til signalpistol. Han hadde også tatt med seg en patron. – Uffda! Har du klarert dette med din forsvarer, reagerte dommer Heger.
 • Espen Isaksen fra Spesialenheten avsluttet gjennomgangen av tidslinjen i saken. Isaksen påpekte blant annet at Jensen og Cappelen møttes i perioder etter at det skal ha kommet hasj inn til Norge.
 • Singelstad viste også til Jensens kontantbruk i perioden etter slike møter, som han mener er påfallende.

Dag 57: Elden: – Vill gjetting fra Spesialenheten

 • Onsdag 26. april: Vidar Sæther og Espen Isaksen fra Spesialenheten fortsatte med å gjennomgå tidslinjen for saken mot Eirik Jensen.
 • Sæther la fram en rekke tekstmeldinger mellom Jensen og Cappelen. Lørdag 23. juli 2011, altså dagen etter terrorangrepet, skriver Jensen til Cappelen: Ingen nye utfordringer.
 • Sæther legger ikke skjul på at han mener meldinger om sol og fint vær er sentrale, og at de er mistenkelige siden de ikke inneholder andre opplysninger eller beskrivelser av reise eller ferie. Tirsdag reagerte Jensens forsvarer John Christian Elden på at vitnene fra Spesialenheten tolket for mye.
 • Arild Holden poengterer at det er ekstra mange meldinger om sol og fint vær i perioden Jensen er på ferie, og at det derfor ikke trenger å være koder.
 • Espen Isaksen fra Spesialenheten sier kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen kan deles inn i forskjellige kategorier: Kilde/informant, trussel/utpressing, og privat.
 • Isaksen påpeker at det er komplisert å tyde meldingene. Han mener en melding eller epost kan handle om både lovlig virksomhet og kriminalitet.
 • Isaksen mener melding om at Jensen måtte bruke 20 av de 30 flammesikrede platene til brannsikring handler om at han ikke har fått alle pengene sine. Isaksen mener å kunne dokumentere at Jensen brukte cirka 20.000 kroner i denne perioden. Jensens forsvarer mener en slik tolkning er vill gjetting.

Dag 56: Gjennomgang av tidslinje

 • Tirsdag 25. april: Vidar Sæther og Espen Isaksen fra Spesialenheten begynte på sin detaljerte gjennomgang av tidslinjene over saken mot Eirik Jensen.
 • Tidslinjen går helt tilbake til oktober 2009 og frem til 2014, etter at Gjermund Cappelen ble pågrepet.
 • Tidslinjen inneholder blant annet detaljert informasjon om SMS-kontakt, møter og reisevirksomhet.
 • Spesialenhen har gått inn i hver enkelt av de 1523 kommunikasjonshendelsene mellom Cappelen og Jensen, for å finne ut om det er snakk om kilde/informantforhold, innførsler eller andre ting.
 • Etterforskerne har blant annet gjort en tekstanalyse av meldingene, og mener å kunne slå fast at Eirik Jensen også var lagret som «Mr. Good» på Cappelens telefon.
 • Sæther og Isaksen mener flere av meldingene, som «av 100 påmeldte møtte kun 90», viser at Jensen maste på Cappelen om penger.
 • Eirik Jensen og hans forsvarer reagerte flere ganger på vitnemålet til Sæther og Isaksen, og mener de to går for langt i å prosedere i sin analyse av meldingene.

Dag 55: Venn: Cappelen sa han fikk hjelp av Jensen

 • Mandag 24. april 2017: Det første vitnet var etterforskningsleder Liv Øyen fra Spesialenheten, som forklarte seg om etterforskningen av Eirik Jensen.

 • Øyen fortalte blant annet at pågripelsen av Eirik Jensen ble framskyndet, etter at det gikk rykter om at personer i kriminelle miljøer var klar over etterforskningen mot politimannen.

 • Helle Gulseth fra Spesialenheten vitnet om den innledende etterforskningen mot Jensen. Gulseth sa blant annet at Jensen var motvillig til å fortelle hvor han hadde gjemt et pengebeløp som ble funnet på gården hans.

 • Terje Wannebo, tidligere etterforsker i Spesialenheten, fortalte at pengene på gården til Jensen ble funnet bak en dobbeltvegg i et uthus, 20 - 30 centimeter ned i en sprekk. Boksen med pengene var også dekket av steinull.

 • Dagens siste vitne var en barndomsvenn av Cappelen. Mannen fortalte at Cappelen ved flere anledninger mellom 1998 og 2002 fortalte at han fikk hjelp av en politimann. Ifølge vitnet sa Cappelen at dette gjorde at han «ikke kunne bli tatt» for hasjvirksomheten.

Dag 54: Moren til Cappelen vitnet

 • 20. april 2017: Tre personer med tilknytning til Gjermund Cappelen vitnet torsdag.
 • Første vitne var Gjermund Cappelens mor. Nær familie har ingen forklaringsplikt i straffesaker, men moren forklarte seg utfyllende i retten.
 • Moren hevder blant annet at Cappelen fortalte at hun ikke trengte å engste seg for om han ble tatt for hasjvirksomheten, fordi han fikk hjelp av en i politiet som het Eirik.
 • Det andre vitnet er Gjermund Cappelens tidligere samboer. Kvinnen er også moren til Cappelens sønn.
 • Kvinnen hevdet i retten at Cappelen og Jensen flere ganger snakket sammen på telefon mens hun var til stede.
 • Etter å ha blitt presset av Eirik Jensens forsvarer Arild Holden, måtte kvinnen innrømme at hun ikke kunne si med sikkerhet hva Jensen og Cappelen snakket om.
 • Det siste vitnet var kvinnens eks-mann. Mannen bekreftet at Cappelen fortalte at han fikk hjelp av en politimann.

Dag 53: Bilreparasjon, Jensen-eks og klokker

 • 19. april 2017: Dagen begynte med at en mann som tidligere jobbet i et bilverksted i Bærum forklarte seg. Mannen bekreftet at Gjermund Cappelens BMW, med en nypris på over to millioner kroner, var inne til flere reparasjoner høsten 2013.
 • Mannen forklarte at Cappelen stort sett betalte reparasjonene per faktura, men at to regninger for reparasjonen i 2013 forble ubetalte. Jensen har hevdet han lånte Cappelen penger for å betale regningene.
 • En kvinne som var kjæreste og samboer med Eirik Jensen i to perioder, forklarte seg også onsdag. Kvinnen var sammen med Jensen på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, samt i en kort periode fra 2012.
 • Kvinnen fortalte at hun oppfattet Jensen som relativt raus med penger, og at han ofte betalte med kontanter når de to spiste middag eller var på ferie. Samtidig sa hun at hun ble sjokkert da hun hørte at Jensen hadde blitt pågrepet.
 • Flere etterforskere fra Spesialenheten forklarte seg om Eirik Jensens klokker. Jensen har erkjent å ha mottatt en klokke verdt om lag 17.000 kroner fra Cappelen, men hevder han leverte den tilbake.
 • Etter omfattende bevisførsel knyttet til en annen klokke av merket Bulgari, er det fortsatt uklart om Jensen fikk denne av Cappelen. Jensen selv mener bilder av ham fra 90-tallet viser en fake klokke, som han skaffet til bruk i spaningsoppdrag.
 • Dagen ble avsluttet med forklaringen til en polsk håndverker. Mannen, som forklarte seg på telefon via tolk, fortalte at han jobbet for Jensen i 2012 og 2013.
 • Mannen hevder han bodde på Jensens eiendom mens arbeidet pågikk, og at han og et familiemedlem fikk betalt rundt 7000 kroner hver, i kontanter.

Dag 52: Jensens kriminelle barndomsvenn tok torpedooppdrag for Cappelen

 • 18. april 2017: En barndomsvenn av Eirik Jensen vitnet. Han fortalte blant annet at de dykket sammen, og fikk betalt for dykkeroppdrag. Vedkommende var da i 16-årsalderen.
 • Barndomsvennen, som nå er 60 år gammel, er dømt til 14 års fengsel i Sverige for smugling av over 400 kg hasj. Jensen var forlover i mannens bryllup før denne dommen.
 • Barndomsvennen har også drevet med spritsmugling og torpedovirksomhet.
 • Han påtok seg to torpedooppdrag for Gjermund Cappelen. 60-åringen sier han og en annen person fikk 20.000 kroner hver for ett av oppdragene. Han forteller at de banket opp en eks av kona til Cappelen, angivelig for at vedkommende skulle slutte å plage henne.
 • Både torpedoen og Cappelen har i avhør sagt at det var Jensen som ga torpedoens nummer til Cappelen. I retten sier 60-åringen at han ikke kan huske dette. – Jeg kan ikke erindre at jeg har sagt det til etterforsker som møtte meg, men det kan være jeg husker feil, sier mannen i retten.
 • Etter barndomsvennen, vitnet en politispaner. Han fortalte i retten om en politikollega som mente Jensen måtte være skyldig.
 • Han fortalte om en skyteepisode på Texburger, der mannen som omtales som «rørleggeren» i Cappelens hasjnettverk skal ha vært. Den nå avdøde politikollegaen mente Eirik Jensen visste hvem som satt i bilen ved Texburger.
 • En annen politispaner vitnet på slutten av rettsdagen. Han fikk låne Cappelen som informant rundt år 2000. Han sa han var stolt av å overta en informant fra Jensen fordi Jensen hadde så høy status i politiet.
 • Politispaneren sier han ikke oppdaget noe mistenkelig rundt Jensens virksomhet, men at Jensen ikke fulgte retningslinjene for informantvirksomhet.

Dag 51: Spaningen mot Cappelen ble blåst

 • Denne dagen var tre personer fra tollvesenet vitner. De forklarte om en spaningsoperasjon mot to dansker, som kom med ferje fra København til Oslo i 2012. Cappelen plukket dem opp i bil på dag to, men ble klar over at de ble spanet på.
 • Jensen gikk til PTO-kontoret, samarbeidet mellom toll og politi i Oslo, og sa at spaningen var oppdaget. Han fikk etterpå vite at det ikke var Cappelen de spanet på, men de to danskene.
 • De oppfattet ikke Jensens innblanding som et forsøk på å stoppe spaningsaksjonen. I stedet oppfattet de det som at Jensen kom med informasjon, om at spaningsaksjonen var blåst.

 • I samtalen sa Jensen at Cappelen hadde gitt seg som hasjimportør, og at han ikke var en tollvesenet trengte bruke ressurser på. Hele hendelsen var såpass uvanlig at PTO-kontakten ga beskjed til sine ledere.
 • I tillegg skal den samme PTO-kontakten ha fått en slengbemerkning fra Jensen, da tollvesenet hadde en aksjon mot Cappelens snusfirma Pure Nordic Tobacco. Ifølge vitnet gikk Jensen forbi, og sa noe slikt som «dere kunne ikke ligge unna ham likevel». Også dette ble videreformidlet til lederne hans.
 • En krimtekniker viste bilder av beslaget som ble tatt i ett av hasjlagrene, under «Op. Lagereske».
 • Dette var siste rettsdag før påske. Neste er tirsdag 18. april.

Dag 50: Mener Jensen var et skrekkeksempel

 • I dag brukte retten mest tid på en tidligere politimann som var informantveileder i Oslo politidistrikt fra 2006 til 2014. Han kalte Jensen et skrekkeksempel med tanke på informantbehandling, og vitnet fortalte at han uttrykte bekymring både da Iver Stensrud og Einar Aas ledet seksjon for organisert kriminalitet i Oslo.

 • Vitnet fortalte at Jensen hadde mer omgang med kriminelle enn sine kollegaer og aldri noterte noe om kontakten med informanter. Han mener Jensen hausset seg selv opp i media og ikke engang var topp 50 av de beste informantbehandlerne.

 • Seksjonssjef Paul Ask i Oslo og Akershus tollregion fortalte at Jensen en gang på 1990-tallet skal ha kommet på PTO-kontoret i Oslo (Politi Toll Oslo) og sagt «Cappelen driver ikke med narkotika». Vitnet hørte dette fra en tredjeperson og kunne ikke svare mer om saken.

 • Ask vitnet også om «Operasjon Lagereske», der en avdekket en smuglerlast med 350 kilo hasj. Arnstein Lien, som har jobbet med etterretning i Tollvesenet, fulgte opp om operasjonen og fortalte at det var en aksjon hvor tollvesenet jobbet mer selvstendig enn vanlig, uten politiet.

 • Hasjen som ble beslaglagt under Op. Lagereske tilhørte ikke Cappelen, men Spesialenheten mener Jensen varsler Cappelen om at denne lasten er stoppet, fordi Cappelen venter på en hasjlast.

 • En bilselger fortalte at Eirik Jensen kjøpte en Chevrolet av ham i 2009. Jensen betalte 120.000 kroner i 500-lapper som han hentet i et skap på mc-klubben Iron Pigs.
 • En håndverker fortalte at han leverte betong til Jensen høsten 2013. Han fikk betalt i kontanter og oppdraget ble gjort uten kvittering. Håndverkeren har forklart at han fikk betalt et sted mellom 3000 og 10000 kroner.
 • En svensk snekker vitnet på telefon om tre oppdrag han utførte på Jensens fritidsbolig i Sverige. Til sammen skal han ha fått rundt 30.000 kroner for tre todagersjobber.

Dag 49: Kartlegging av Jensens digitale politi-liv

 • Espen Lutnæs fra Spesialenheten har funnet at Eirik Jensen hadde 124 oppføringer i politiets etterretningssystem Indicia i perioden 2007 til 2014, samt meldinger i eldre systemer. I følge Lutnæs er ikke dette spesielt stor aktivitet.
 • 44 av meldingene i Indicia knytter seg til personer Jensen har navngitt i en liste levert til Spesialenheten.
 • Siste halvdel av rettsdagen gikk bak bak lukkede dører, med en gjennomgang av navgitte personer på denne lista og hva slags informasjon Eirik Jensen la inn i Indicia.

Dag 48: Misnøye med Jensen og forslag om romavlytting

 • Torstein Holand var Eirik Jensens arvtaker som sjef for Spesielle Operasjoner (SO), og fortalte at noen av spanerne hans leverte skriftlige klager på at Eirik Jensen fortsatte å pleie kontakt med informanter til tross for at han var overført til en stilling som strategisk rådgiver.
 • Politisjefen fortalte at Oslo-politiet foreslo å bruke romavlytting på et møte mellom Jensen og Cappelen i etterkant av at politiet tok ut hasj fra ett av Cappelens lagre. Politiet i Asker og Bærum avviste forslaget.
 • Det ble gjort vurderinger som skulle forhindre lekkasjer i forkant av operasjonen med å pågripe Cappelen. Det innebar at kun et fåtall personer i Oslo politidistrikt ble informert, mens Eirik Jensen og andre spanere som hadde jobbet tett med Jensen på gjengprosjektet ble holdt utenfor. Holand fortalte i retten at han ikke stolte på Jensen.

 • SO-sjefen fikk informasjon fra en av sine spanere om at pågripelsen av Eirik Jensen var nært forestående. Spaneren hadde fått opplysningene fra en person i gjengmiljøet. Holand varslet dette videre og pågripelsen av Jensen ble fremskyndet.

Dag 47: Kripos og tollvesenet

 • Starten av torsdagen handlet om samarbeidet mellom politi og tollvesen. Et viktig spørsmål er hvilken informasjon Eirik Jensen kunne få, og om han hadde mulighet til å varsle Gjermund Cappelen.
 • Seksjonssjef Wenche Fredriksen i tollvesenet på Svinesund sier hun ikke oppdaget noe mistenkelig ved Eirik Jensen før han ble pågrepet. – Det var ubegripelig, sier Fredriksen.
 • Politiinspektør Ole Jørgen Arvesen i Kripos sier han i 1999/2000 jobbet med en hasjsak, og at Eirik Jensen ga dem tilgang til Gjermund Cappelen som informant. Arvesen og hans kollega hadde to-tre møter med Cappelen.
 • En politioverbetjent som jobbet i Oslo politidistrikt sammen med Eirik Jensen sier Jensen ikke fulgte informantinstruksen, men at de ikke merket noe mistenkelig.
 • Politoverbetjenten fikk varsel fra Asker og Bærum i forkant av pågripelsen av Cappelen i 2013, og at dette måtte holdes skjult i Oslo, så ikke Eirik Jensen skulle kunne varsle Capppelen.

Dag 46: Eks-sjefer og PTO-ansatte

 • Iver Stensrud og Øyvind Nordgaren vitnet begge på rettsdag 46. De to tidligere lederne ved seksjon for organisert kriminalitet har vært sjefer for Eirik Jensen.
 • Stensrud sa det var helt uvirkelig da Jensen ble pågrepet i februar 2014. Han måtte ta en timeout. Nordgaren opplevde pågripelsen som et sjokk.
 • Stensrud beskriver Jensen som en politimann som produserte mye saker, «ikke mer enn gjennomsnittet til å skrive», og en mann som ikke stilte så mye krav til materielle ting, som for eksempel klær.
 • Stensrud sa det var en uskreven regel i Oslo-politiet at informantene helst skulle holdes hemmelig, selv om han som sjef kunne gå inn og sjekke i registre. Stensrud hørte om Cappelen for første gang rundt 2000. Heller ikke Nordgaren kan huske at Cappelen var Jensens informant.
 • Begge de pensjonerte politilederne kjenner til det mye omtalte topphemmelige prosjektet Jensen hadde. De mener det forklarer mye av oppførselen som kollegaer av Jensen reagerte på.
 • Nordgaren administrerte et opplegg rundt Jensen da han ble løslatt. Det gjaldt det mellommenneskelige og varte 24 7, den første uken etter at Jensen ble sluppet fri fra varetekt.
 • Tidligere spaner og ansatt ved det som i dag heter PTO-kontoret (Politi Toll Oslo), Svein Overrein, fortalte at systemet deres var sikrere enn banken, men de delte villig informasjon via blant annet ringpermer som ble lagt frem slik at folk kunne ringe og få info.
 • En gang kom Jensen med informasjon om Cappelen, men Overrein reagerte aldri på henvendelsen og svarte avkreftende i retten på om Jensen fisket etter informasjon rundt spaning på Cappelen. Da Jensen gikk over i strategisk stab, spurte han fortsatt av og til om hva de jobbet med på PTO.
 • Siste vitnet var Hilde Bergan, som har vært vaktleder ved PTO-kontoret. Hun fortalte blant annet om en episode fra våren 2010 som hun reagerte på. Erik Jensen kom med informasjon om en sak. Saken er hemmelig og har vært behandlet bak lukkede dører i retten. Bergan reagerte på henvendelsen fordi infoen kom kun fra Jensen. Det vanlige var at informantveiledere og andre som jobbet på saken var involvert.

Dag 45: – Jensen fikk 2,45 millioner

 • Revisor Gyda Hoberg i Spesialenheten gikk gjennom detaljene av betalingen for oppussingen av Århus gård, hvor Eirik Jensen bodde med en tidligere samboer fra 2005 til 2009.
 • Det er funnet en håndskreven oversikt som viser oppussing for 518.000 kroner per 2007. Av disse finner en ikke spor av 208.000 kroner. 16.700 kroner er betalt kontant og resten er funnet via bank. 208.000 kroner har en «uavklart betalingsmåte».
 • Av kontantstrømanalysen til Spesialenheten oppsummerer revisor Gyda Hoberg at Eirik Jensen skal ha fått 2.450.459 kroner fra Gjermund Cappelen gjennom penger og andre økonomiske fordeler.
 • Etter lunsj gikk Kripos-analytiker Espen Isaksen gjennom hvordan politiet teknisk har hentet ut 1523 kommunikasjonshendelser mellom Cappelen og Jensen.
 • Hver SMS er ettergått og undersøkt i forhold til annen tilgjengelig og skjult informasjon, for å finne riktige datoer og klokkeslett. Men det mangler mye kommunikasjon.
 • Spesielt savner politiet mye kommunikasjon fra 2013, blant annet fordi Jensen har kastet en telefon og en av Gjermund Cappelens iPhone ikke er funnet.

Dag 44: Fakturaer fra oppussing

 • En takstmann, den nye huseieren og en spesialetterforsker vitnet om oppussingen av badet og verdien av det.
 • Fire timer av rettsdagen gikk med til vitneforklaringen fra Vidar Sæther, en Kriposetterforsker som er avgitt til Spesialenheten. Han gikk igjennom en rekke fakturaer fra et firma som selger rørleggerartikler, med Gjermund Cappelens tidligere etternavn notert som betaler.
 • I åtte av fakturaene fant han gjenstander på lista, som også ble funnet på Århus gård. Han sa at han mener de kan knytte fakturaene til oppussingen på gården. En faktura med Cappelens fingeravtrykk er funnet i Jensens boligperm over utgifter på oppussingen.
 • Sæther sier at totalbeløpet for kostnadene til rørlegger alene på overstiger 120.000 kroner, som er det Jensen sier han skulle betale håndverkeren for hele oppussingen av badet.

Dag 43: Vitner om den danske håndverkeren

 • Hvem betalte håndverkeren for oppussingen av badet? Det har vært et spørsmål i retten. Den danske håndverkeren døde i 2012.
 • Seks personer var innkalt for å vitne om oppussing og betaling. Flere fortalte at de ikke fikk betalt alt de skulle ha av dansken, eller de avtalte at de skulle få betalt i gjentjeneste uten at det materialiserte seg.
 • Enken etter dansken fortalte at hun var misfornøyd med at han tok på seg oppusningsoppdrag ved siden av kranførerjobben sin. Hun mente a han ofte ikke fikk noe igjen for oppdragene, fordi han brukte mer penger enn han tjente. Han har selv sagt noe lignende til flere av vitnene, som var håndverkere som hjalp dansken med oppussingen.
 • Ett vitne, en flislegger, fortalte at han ble betalt direkte av Jensen, men da for andre oppdrag han fikk etter flisleggingen av badet. Jensen betalte ham kontant.
 • Flisleggeren sier at det var Cappelen som satte ham i kontakt med dansken, i forbindelse med oppussingen. Capppelen skal dermed ha visst at Jensen var misfornøyd med flisleggingen på badet, og at han trengte en ny flislegger.

Dag 42: Jensens sjef fortalte om mistanken

 • Politiinspektør Einar Aas, tidligere sjef for Eirik Jensen, vitnet. Jensen har forklart at det opppsto en konflikt mellom de to, og Jensen ble flyttet fra avdelingen i 2013.
 • Aktor la fram flere tekstmeldinger som Jensen har sendt Cappelen. Jensen skrev blant annet at det er «meldt fine arbeidsforhold» samtidig med at politiet hadde to store aksjoner gående. – Det gir ikke meg helt mening, sier politiinspektør Einar Aas i retten.
 • Politiinspektør Einar Aas sa han varslet politiledelsen om Eirik Jensen i 2003. – Han hadde et grusomt rykte, sier Jensens tidligere sjef i retten.
 • Et lydopptak av en samtale mellom Aas og Jensen ble spilt av i retten. Opptaket ble gjort i skjul av Eirik Jensen. Her snakker de to om samarbeidsproblemer rundt Jensen. Jensen mener at ikke all skyld kan legges på ham.
 • Aas beskriver i lydopptaket Jensens nye stilling i strategisk stab som noe mellom politimesteren og Vår herre.
 • Aas sier i opptaket at Jensen burde være en ressurs, men har blitt et problem: – Jeg har forsvart deg i alle sammenhenger. Det har vært en glede nok så lenge. Men jeg er ikke sikker på om jeg har samme entusiasmen lenger.
 • Aas forteller i retten om at han fikk en henvendelse fra Asker og Bærum politidistrikt om bistand rundt pågripelsen av Gjermund Cappelen. Denne informasjonen ble holdt svært hemmelig på grunn av frykt for lekkasjer. Aas erkjente i retten at han fryktet Jensen kunne varsle Cappelen.

Dag 41: Jensen overtok kilde som anga Cappelen

 • Steinar Slotte, leder for voldsavsnittet i Sandvika i Bærum, startet vitnemålet i dag. Han ble spurt om to notater han laget på en mann som ble pågrepet i 2000.
 • Denne mannen ble en kilde for politiet fordi han fortalte om andre forhold enn det han selv var innblandet i. Kilden startet å fortelle om Gjermund Cappelen, som den gang het Gjermund Thorud.
 • Cappelen drev, ifølge kilden, med import av hasj og amfetamin til Norge. Slotte laget flere interne notater på dette. Noe ble sendt til Oslo, og Eirik Jensen ba om å være med på møte med kilden.
 • Etter kort tid overtok også Jensen denne kildeføreren, samtidig som han var kildefører for Cappelen. Slotte fortalte i retten at han hadde forventet at Cappelen skulle bli tatt etter de gode opplysningene de hadde fått på ham og som nå var servert Jensen.
 • Jensen tok ordet i retten i dag og svarte at kilden sluttet å snakke om Cappelen da han overtok som kildefører. Jensen forklarte at politiet var mest opptatt av en narkoinnførsel fra Danmark til Vestfold som kilden kunne hjelpe dem med.
 • Slotte har notert flere rapporter etter møtene med kilden som fortalte om Cappelens narkovirksomhet. Jensen sier at han aldri fikk disse notatene.
 • Slotte sa i retten at kilden fortalte ham at Cappelen samarbeidet med en tysk sveiser som importerte hasj fra kontinentet i 5-10 tonn-klassen. Sveiseren hadde en spesialkonstruert trailer og range rovere som han smuglet amfetamin i. I Nederland skal Cappelen ha hatt kontakt med «sønnen til en hippie utenfor Amsterdam», forklarte Uppman Nilsen.
 • Vegard Uppman Nilsen i Kripos, var tidligere ansatt i Spesialenheten og vitnet etter Slotte. Uppman Nilsen har utført alle avhør av Cappelen, utenom det siste. Han fortalte at han 13. januar 2014 fikk beskjed av sjefen om å avhøre Cappelen og hans kobling til en mistenkt utro politimann.
 • Jensen-forsvarer John Christian ​Elden presset på hvorfor Cappelen hadde status som vitne og ikke siktet i lang tid. Og hvorfor ikke det ble stilt oppfølgingsspørsmål i avhør da Cappelen fortalte at Jensen angivelig hadde fortalt ham om en kilden som anga ham i 2000. Dette mener Elden er helt essensielt for om Jensen kunne visst at Cappelen drev med noe kriminelt.
 • Siste vitne i dag var Pål Hoff Johansen fra Spesialenheten. Han forklarte seg om flere avhør, blant annet av en nå avdød politimann som tilfedligvis var vitne til skytingen ved Tex Burger på Skøyen i 2011.
 • Den avdøde politimannen observerte nemlig at rørleggeren var på åstedet. Den avdøde politimannen kalte det horribelt når han leste hvordan han mener Jensen hadde forklarte seg feil om flere ting rundt rørleggeren, Cappelen og ham selv.

Dag 40: – 1,6 mill. kroner kan ikke forklares

 • Gyda Hoberg fra Spesialenheten for politisaker vitner.
 • Hoberg sier Spesialenheten har kommet fram til at Jensen brukte mer kontanter enn det som kan forklares ved uttak og salg av varer og tjenester. Beregningene viser en tilgang på kontanter på 877.277 kroner og bruk av kontanter på 2.540.188 kroner. Dermed sitter de igjen med et merforbruk av kontanter på 1.662.961 kroner.
 • Dommer Kim Heger reagerer på at forsvaret ikke har laget ferdig sin alternative kontantstrømsanalyse. Forsvarer John Christian Elden sier revisoren jobber med denne, og at den blir lagt fram for retten senere.
 • Det ble strid rundt beregningen av kontantøkonomien til Eirik Jensens foreldre. Spesialenheten har beregnet et forbruk basert på et gjennomsnitt (SSB-tall).
 • En legdommer påpekte at de bare har gjort et «worst case-scenario», og ikke har gjort noen beregning for et «best case-scenario» til gunst for Eirik Jensen. Dette ville i så fall innebåret at foreldrene hadde hatt mer kontanter som Eirik Jensen kunne fått. Spesialenheten mener Eirik Jensens merforbruk av kontanter ikke kan forklares med at han fikk penger fra foreldrene.

Dag 39: Jensens familie og bilselger

 • Eirik Jensens tidligere samboer ville ikke forklare seg i retten, men de spilte av over to timer med avhør. Der forteller hun at de hadde helt adskilt økonomi og at de til tider hadde dårlig råd. Hun forklarte at det var hun som bestemte under oppussing, at det ble gjort billig, men det var Jensen som fikk hyret inn håndtverkere.
 • Ekssamboeren var selv politi, og sier hun aldri i de ti årene fikk se noe som ga grunnlag for mistanke mot Jensen. Hun sier hun hadde full tillit til ham, og hadde det fortsatt under avhøret.
 • Jensens mor ble stilt noen spørsmål på telefon, og forklaringen hennes ble lest opp. Hun fortalte om flere pengeoverføringer til sønnen og sier at foreldrene alltid støttet barna økonomisk.
 • En mann med bakgrunn fra motorsykkelkubben Rabies MC har solgt flere biler og motorsykler til Jensen. Han oppgir mindre pengesummer for en av bilene enn det Spesialenheten mener ble betalt.
 • Mannen er uførepensjonist og har flere straffesaker mot seg, men langt tilbake i tid. Han beskriver Jensen som en «streit mann». Han sier Jensen alltid var «purk», og var nysgjerrig på om han drev lovlig.

Dag 38: Spaningsleder i Asker og Bærum

 • Dagen startet med vitnemålet til en tidligere spaner, som retten har lagt ned forbud mot å identifisere. Mannen forklarte at tiltalen mot Jensen virker surrealistisk for ham.
 • En tidligere politiadvokat forklarte seg om da Jensen ba ham skrive ut et midlertidig førerkort til Cappelen. Den nå pensjonerte politiadvokaten fortalte at han ble forklart at Cappelen var en svært viktig informant for politiet, og at det var av betydning at han hadde førerkort.
 • En tidligere spaningsleder ved Asker og Bærum politidistrikt fortalte om en årelang innsats for å «ta» Cappelen. Meyer var en av de ansvarlige for spaningen på Cappelen i 2000, som ble avsluttet da Cappelen ringte Asker og Bærum politidistrikt og spurte hvorfor de spanet på ham.
 • Meyer var og er overbevist om at det var Jensen som advarte Cappelen. Spanerne observerte Jensen gå ut av Cappelens bil kort tid før telefonen ble tatt. Jensen bestrider dette.
 • Da politiet startet spaningen på Cappelen, var det basert på tips fra to kilder som tystet på Cappelen. I følge Meyer ba Jensen om å få møte den ene av disse to kildene for å overta ham som kilde. Denne kilden fortalte ifølge rapporten at Cappelen smuglet hasj og amfetamin. Forsvarar John Christian Elden sier at dette ikke stemmer, at kilden var Oslo politidistrikt sin, og at informasjonen hans ikke gjaldt hasj.

Dag 37: Tidligere sjef og Jensen-støtte

 • Visepolitimester Sveinung Sponheim var Eirik Jensens sjef da Jensen i 2013 ble overført til Strategisk stab, en rådgivergruppe for politimesteren. Dette etter en arbeidskonflikt som involverte nåværende org. krim.- sjef Einar Aas.
 • Sponheim sier Jensen ikke lenger skulle jobbe med enkeltsaker i rollen ved strategisk stab, og at han ikke var kjent med den omfattende kontakten Jensen hadde med Cappelen i denne perioden.
 • Sponheim fortalte også at det oppstod en konflikt med org. krim. og Jensens tidligere sjef Einar Aas, etter at Jensen høsten 2013 la inn etterretningsopplysninger om et mulig drap i Indicia. Grunnen var blant annet at opplysningene var lagt inn på feil måte.
 • Jensen tok ordet i retten og sa at konflikten var noe av grunnen til at han ikke fikk mulighet til å følge opp opplysningene om drapet, som ble gjennomført på Manglerud samme måned.
 • Etter lunsj vitnet Eirik Jensens tidligere kollega Morten Glavin. Glavin kom med en rekke rosende ord om en tydelig rørt Jensen.
 • Glavin, som i dag er ansatt i Politidirektoratet, møtte også Cappelen en rekke ganger på 90-tallet. Han sier han har undret seg over at han og Jensen ikke skjønte at Cappelen drev med kriminalitet.

Dag 36: Uenighet om overforbruk

 • Spesialetterforsker Ann Elisabeth Bøen fra Økokrim frklarte seg om privatforbruksanalysen som er gjort for perioden 2004 til 2014. Fram til 2011 bodde Jensen med sin tidligere samboer, og deres privatøkonomi i denne perioden er derfor analysert sammen.
 • Bøen mener tallene viser at Jensen og samboeren til sammen hadde et overforbruk på 1,67 millioner kroner. Hun tok også for seg Jensens mange biltransaksjoner i perioden, og har kunnet funnet et eksempel på at Jensen har solgt et kjøretøy for mer enn han kjøpte det for.
 • Bøen tok også for seg Jensens og samborens kjøp og salg av eiendommer.
 • Forsvarer John Christian Elden er uenig i Spesialenhetens konklusjoner, og mener de samme tallene viser at Jensen ikke hadde et overforbruk.
 • Politioverbetjent Johnny Helle forklarte seg kort om Jensens kjøp og salg av biler. Helle sier Jensen kjøpte 35 biler over 30 år, og at han så vidt Helle har kunnet avdekke stort sett møtte kjøperne på sine egne eiendommer.

Dag 35: Hasj av «super-duper» kvalitet

 • Peter Mehnert og Dag Erik Ekeli fra politiet i Asker og Bærum fortsatte sine forklaringer om hasjinnførslene fram til 2013.
 • Etterforskerne viste bilder fra et beslag gjort på Svinesund 6. juni 2012 av 177 kilo hasj, der de fant spesielle hasj-typer med navn som «Absolator» og «Isolator», med «super-duper» kvalitet. Dette er «top-notch» hasj med en styrkegrad på over 30 prosent av virkestoffet THC, ifølge politiet.

 • Etterforskerne mente Cappelens frie forklaring i innledende avhør korresponderer med det faktiske beslaget og at han dermed snakker sant om dette.

 • Politiet la frem bilder fra en av Cappelens hasj-laster som ble stoppet i Sverige 24. mai 2013, der politiet fant åtte bager i en personbil med 186 kilo hasj. Etterforskerne beskrev smuglingsforsøket som «amatørmessig». Kurerene opplyste i avhør med svensk politi at de fikk oppdraget av en «västad gjeng», og politiet mener Bandidos sto bak.

 • Politiet viste flere ganger til kommunikasjon mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, blant annet i forkant av en innførsel de mener kom til Norge 14. november 2013. På morgenen 14. november skriver Cappelen SMS til Jensen: "Blir nok holdende på helt til i morgen". Kl.1245 sender Cappelen en ny SMS til Jensen:"Blir ferdig i dag. Hvordan ser det ut hos deg?". Her mener politiet at Cappelen bare to minutter tidligere har fått beskjed fra «Brusselgeren» om at innførselen er fremskyndet, og straks kontakter Jensen. Dette er den siste innførselen i tiltalen mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

Dag 34: Vitnet om hasjinnførslene

 • Politioverbetjent Peter Mehnert og politiførstebetjent Dag Eirik Ekeli vitnet om hasjinnførslene. Cappelen er tiltalt for innførsel av til sammen 16,2 tonn hasj. Eirik Jensen er tiltalt for innførsel av 13,9 tonn hasj mellom 2004 og 2013.
 • Politiet må bevise at Cappelen snakker sant om all hasjen han skal ha innført. Etterforskningsleder Ekeli mener det er sannsynlig at bare 3 av 100 laster er stoppet, fordi over 1000 trailere kjører over grensa hver dag uten å bli kontrollert.
 • Politivitnene la frem dommer og rapporter fra blant annet 1995, 2004 og 2008 fordi de mener dette er hasj som stammet fra Cappelen eller skulle til ham.
 • Fra slutten av 2009 har politiet et langt bedre bevisbilde fordi materialet inkluderer mer elektronisk data på reiser og kommunikasjon, og betjentene gikk nøye gjennom kontakt mellom Jensen, Cappelen og nettverket rundt hver hasjlast.
 • De mest sentrale tekstmeldingene mellom Jensen og Cappelen har allerede vært fremme i rettssaken og de to tiltalte har gitt sine ulike forklaringer på dem. På rettsdag 34 ble de knyttet enda mer opp mot hver hasjlast. Dette fortsetter på rettsdag 35.

Dag 33: Travgevinst på 2,6 mill.

 • Cappelens tidligere samboer var første vitne innkalt i dag. Hun ønsket ikke å forklare seg og det ble spilt av en samtale mellom henne og Cappelen. Advokat Torleiv Drangsland sier til NRK at hun stiller seg uforstående til at hun skal ha hatt kjennskap til det Gjermund Cappelen har drevet med.
 • En revisor gikk gjennom Cappelens økonomi, med blant annet luksusklokker og enorme hotellregninger. Han brukte nesten 700.000 kroner på hotell på Maldivene og Dubai.
 • Cappelen vant 2,6 millioner kroner på trav mellom 2007 og 2010, men han kan også ha kjøpt disse vinnerbongene for å hvitvaske penger, opplyser revisoren.
 • Revisoren mener Cappelen hadde et overforbruk på 23 millioner kroner fra 2008 til 2013.
 • Jensen-forsvarer John Christian Elden antyder at beløpet er lavere, og etterlyste dokumentasjon på at en politimann på Maldivene ble bestukket med en million kroner. Cappelen-forsvarer Benedict de Vibe mener beløpet er høyere, og understreket at mat og drikke på alle reiser ikke er regnet med.
 • Aktor Alfheim er uenig med begge og mener millioner er gjemt unna.

Dag 32: «Dæven, han er skyldig»

 • Politioverbetjent Synnøve Labråten var første vitnet i boksen. Hun har etterforsket hasjbeslagene og narkotikanettverket til Cappelen. Eirik Jensen var også sjefen hennes mellom 2007 og 2012.
 • Hun var svært preget og kjempet mot tårene da hun fortalte om sjokket og sorgen da Eirik Jensen dukket opp i saken mot Cappelen.
 • Labråten fortalte også hvordan de har identifisert personene bak kallenavnene på alle lappene med hasjtyper og kvantum.
 • Etter lunsj inntok kriminalsjef i Asker og Bærum, Ketil Thue, vitneboksen. Han har ledet spaningsoperasjonen mot Gjermund Cappelen i 2013 og spanet også på Cappelen i 2000.
 • Han fortalte at de lenge mistenkte et usunt forhold mellom Jensen og Cappelen. Hans første tanke da Jensen dukket opp mens de spanet på Cappelen var: – «Dæven, han er skyldig. Han hjelper han med narkotika. Han bidro», sa krimsjefen i retten.
 • Thue sa også at Cappelen var en av de største i deres distrikt, og at de for lenge siden fikk høre fra andre kriminelle at Cappelen hadde en politimann på laget.

Dag 31: Cappelens sønn vitnet

 • Flere vitner fra Cappelens hasjmiljø på vestkanten av Oslo og gamle bekjente av Cappelen startet vitnemålene.
 • Det var kun et av disse vitnene som ønsket å si noe. Vitnet fortalte at det i årevis var rykter om en politimann som hjalp Cappelen. Han kom også med eksempler da Cappelen sa «i morgen er greit å ta det litt med ro», før en stor politiaksjon. Da mener han infoen kom fra Jensen.
 • Vitnet fortalte også at han mener hundrevis visste om Cappelens virksomhet.
 • Mot slutten av dagen vitnet sønnen til Cappelen. Han ble dømt til halvannet års fengsel for heleri i 2016.
 • Sønnen sa at han ikke ønsket å inkriminere faren. Aktor Kristine Schilling leste fra avhør av sønnen der han blant annet fortalte at det ga en form for trygghet at far hadde en person i systemet.
 • Jensen-forsvarer John Christian Elden stilte spørsmål til hva sønnen fikk vite i fengselet før avhørene.
 • Sønnen svarte flere ganger i dag at det var vanskelig å skille på hva han hadde lest om saken i ettertid og hva han visste gjennom faren sin.

Dag 30: Politibetjenter i retten

 • Flere ansatte i tidligere Asker og Bærum politidistrikt vitnet om etterforskningen fra 2013. De la fram telefonkontakt og bevis som knytter de tiltalte i hasjnettverket sammen. – Edderkoppen på toppen var Cappelen, sa en politioverbetjent i retten.
 • En mann som var med på de første avhørene med Cappelen, fortalte om hans tilstand under avhørene. Cappelen sa at han hadde selvmedisinert seg med metadon, og at han ikke følte seg bra.
 • På et tidspunkt klaget han over mageproblemer og at han trodde han hadde kreft. Symtomer forenlig med abstinenser når metadon er på vei ut av kroppen, ifølge to av de politiansatte som gjennomførte avhør med Cappelen.
 • En av avhørerne fikk spørsmål om hvordan Cappelen ba om å få snakke med informantbehandleren sin. Hun vitnet om at hun gjorde det klart at en informantbehandler ikke kunne hjelpe ham, i hans situasjon.
 • Cappelen selv var ikke til stede for andre dag på rad, ifølge hans forsvarer fordi han er syk.

Dag 29: Nettverket vitnet

 • Fem personer tiltalt for oppbevaring og videresalg av hasj fra Cappelen, vitnet i retten mandag. Ingen av dem ønsket å kommentere saken.
 • Cappelen selv var ikke til stede, ifølge hans forsvarer fordi han er syk.
 • En av vitnene sa at det å tro på Cappelens forklaring, er som å tro på Münchausen. Dette vitnet mener Cappelen lyver, og lider av Münchausens syndrom.
 • Flere av dem har innrømt å ha hatt befatning med hasj, som de har fått fra Cappelen. De vil ikke gå med på det omfanget Cappelen har forklart seg om.
 • «Rørleggeren» møtte opp i retten, selv om hans forsvarer varslet i lang tid at mannen er for syk til å forklare seg. Han sa ingenting i retten, men ble stående ved siden av vitneboksen med en lue trukket godt nedover pannen. Aktor sier at spaningsvideo viser at han klarer seg noenlunde greit i vanlige situasjoner, utenfor pressituasjonen i rettssalen.

Dag 28: Beslaget i hasjlageret

 • Torsdag forklarte politiansatte seg om beslaget de gjorde i hasjnettverkets lager i desember 2013. Politiet slo til natt til 18. desember 2013, og Cappelen trodde det hadde vært innbrudd i lageret.
 • Dette førte til hektisk telefonaktivitet i nettverket. Også Jensen ble kontaktet, og de to møttes på Grønlandsleiret i Oslo 19. desember. Samme dag slo politiet til nettverket.
 • Torsdag var også to politiingeniører inne for å forklare seg om hasjen som ble funnet i narkoligaens lagre. De to politiingeniørene forklarte blant annet at mye av hasjen var sterkere enn vanlig.
 • Påtalemyndigheten offentliggjorde også en spaningsvideo av de siste møtene mellom Cappelen og Jensen. Påtalemyndigheten og forsvaret er uenige om hvorvidt Jensen har erkjent å ha mottatt penger av Cappelen på det siste møtet, 19. desember 2013.

Dag 27: Spanere vitnet mot Cappelen og Jensen

 • Flere spanere fra tidligere Asker og Bærum politidistrikt vitnet om «Operasjon Silent» og spaningen mot Cappelen i desember 2013.
 • Spaningslederen forklarte at han har mistenkt Eirik Jensen for et usunt forhold til Cappelen siden 1998. Det var samme spaner som satt i bil og fulgte med på Cappelen da han møtte Jensen på Grønland i 2000. Like etterpå fikk han en telefon fra sjefen som ba ham avbryte aksjonen, fordi Cappelen visste at han ble spanet på og hadde ringt sjefen.
 • Det var samme spaningsleder som filmet mens Jensen og Cappelen møttes i desember 2013, og som hadde uformelle samtaler med Cappelen mens han satt varetektsfengslet på Ila fengsel.
 • Forsvarer fro Jensen, Arild Holden, stilte flere spørsmål om hvilke løfter og forventninger spanerne hadde gitt Cappelen. Spaneren sier de var tydelig på at han ikke kunne unnslippe straff.

Dag 26: De første vitnene i Cappelens sak

 • 21. februar 2017: Flere personer tilknyttet Gjermund Cappelen blir bedt om å vitne. De to første var tilknyttet en aksjon mot en butikk som solgte utstyr til cannabisproduksjon. De ville ikke svare på spørsmål i retten.
 • En mann blir omtalt som en pengeinnkrever av aktor, men nekter for å ha hatt en slik rolle. Han forklarte at han brukte å vaske bil sammen med Cappelen og fikk hasj av ham til eget forbruk.
 • En annen mann forteller at han ikke har noe med hasjnettverket å gjøre, men har møtt Cappelen ofte for å røyke heroin sammen. Aktor stiller flere kritiske spørsmål til dette, politiet har en lang rekke tekstmeldinger som tyder på at han har vært med på distribusjon av hasj. Det mener vitnet er uriktig.
 • Mannen innrømmer derimot å ha framsatt trusler mot Cappelen på telefon. Truslene var bakgrunnen for at Cappelen først mistenkte mannen for å ha stjålet hasjen hans, da politiet fingerte et innbrudd i hasjlageret desember 2013.
 • Mannen sier han ble rusfri sommeren 2013. Da han skulle gå hilste Cappelen til ham og sa «lykke til, NN! Håper det ikke var for stress». Cappelen har ikke snakket åpent til de andre vitnene.

Dag 25: Elden griller Cappelen

 • 20. februar 2017: John Christian Elden fortsatte sin utspørring av Gjermund Cappelen.
 • Elden har fortsatt med gjennomgangen av det Cappelen har fortalt i avhør og samtaler med politiet, og mener han har forklart seg uriktig om nesten alt.
 • Cappelen har svart på spørsmål om SMS-språk, angivelig utpressing og firmaene han har drevet.
 • Elden lanserte en teori om at Cappelen ble truet til å snakke inn Jensen i saken. Cappelen avviste det som «bare tøys».
 • Elden har grillet Cappelen om angivelige møter med Jensen og varslinger i forbindelse med innførsler. Cappelen husker ingen slike møter.

 • Etter klokken 16 ble dørene lukket ut dagen.

Dag 24: Forsvarerne slipper til

 • 16. februar 2017: Forsvarerne tar over utspørringen av Gjermund Cappelen.
 • Cappelens forsvarer Benedict de Vibe stilte blant annet spørsmål om Cappelens telefoner. Cappelen anslo at han hadde kastet over 100 telefoner i elva.
 • Etter de Vibe tok Eirik Jensens forsvarer Arild Holden over. Han har forsøkt å vise at Jensen ikke kunne ha visst om grensekontroller og aksjoner, og spurte Cappelen om innførsler og kontakt med leverandører i utlandet.
 • Cappelen ble irritert ved flere anledninger, og gjentok at han stolte på Jensen selv om han bare fikk beskjed om at det ikke skjedde noe rundt ham og hans nettverk. Holden ba Cappelen om å roe seg.
 • John Christian Elden tok over utspørringen etter lunsj, og gikk kronologisk gjennom avhørene av Cappelen for å påpeke feil, løgn og endrede forklaringer.
 • Cappelen mente Elden antydet at han hadde planlagt alt, og har bedt om utskrifter av avhør og telefonlogger for å motbevise dette.
Oppsummering dagen i retten. Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Dag 23: Cappelen prøvde å lure politiet

 • 15. februar 2017: Aktor Kristine Schilling gjorde seg ferdig med sin utspørring av Gjermund Cappelen.
 • Cappelen har forklarte seg om en rekke eposter og tekstmeldinger fra 2011 og 2012.
 • Cappelen sier han og Jensen på et tidspunkt vurderte å bryte samarbeidet, men sier han ville vurdert å gi seg uten sikkerheten fra Jensen.
 • Cappelen fortalte at han visste han ble spanet på da han hadde besøk fra Danmark, og hevder Jensen hjalp ham med å kontakte Tollvesenet.
 • Schilling leste referat fra et møte Cappelen hadde med politiet. Der fortalte han at marokkanere hadde overtatt hasjmarkedet for å lede oppmerksomheten bort fra norske omsettere.
 • Cappelen har også forklart at han slet med å frigjøre legale midler det siste halvåret. Han hadde masse kontanter, men måtte utsette betaling av vanlige regninger.
 • Avslutningsvis sa Cappelen at hele saken er en tragedie, og at han og Jensen har sviktet hverandre og samfunnet,

Dag 22: Torpedoer og kjennskap

 • 14. februar 2017: Aktor Kristine Schilling fortsatte sin utspørring av Gjermund Cappelen.
 • Cappelen har svart på spørsmål om hvordan det angivelige samarbeidet med Eirik Jensen kom i stand, og hvordan han skaffet krypterte telefoner.
 • Han har også fortalt at Jensen visste om spaningen på ham, og at han betalte for oppussingen av Jensens bad i 2005.
 • Cappelen måtte motvillig fortelle hvem som visste om kontakten mellom ham og Jensen.
 • Ifølge Cappelen brukte han en barndomsvenn av Jensen som torpedo.
 • Cappelen har også gitt samme forklaringer som tidligere på en rekke tekstmeldinger mellom ham og Jensen.

Dag 21: Utspørring av Cappelen

 • 13. februar 2017: Første halvdel av dagen gikk for lukkede dører. Så fortsatte Spesialenhetens utspørring av Cappelen for åpen rett.
 • Cappelen hevder Jensen har utnyttet politikolleger og gjemt unna flere millioner kroner.
 • Cappelen fortalte om to klokker han har kjøpt til Jensen, og hevder Jensens forklaring rundt den ene av dem er «bare tull».
 • Cappelen sier han valgte å stole på Jensen når han ventet på innførsler, men at han ble stadig mer skeptisk.
 • Aktoratet dokumenterte kjøp av en bil Jensen ikke kan huske å ha eid. Cappelen sier han ga Jensen penger til å kjøpte bilen.

Dag 20: Spilte av lydopptak av Cappelen gjort i fengselet

 • 8. februar 2017: Spesialenheten har spilt av tre lydopptak fra fengselet der Gjermund Cappelen møter to politibetjenter til en samtale. Cappelen var ikke klar over at det ble gjort lydopptak på dette tidspunktet.
 • I opptaket beskriver Cappelen seg som Norges beste kilde noensinne.
 • Etter hvert forstår Cappelen at han ikke får snakke med Jensen, og samtalen tar en ny vending. Politiet sier: «Men vi er ute etter noe annet. Jeg tror du vet hva det er». De har registrert at Cappelen aldri blir tatt. Cappelen forstår hvor de vil. – Dette kommer til å bli brutalt. Det kommer til å bli helt ekstremt, en bombe, sier Cappelen i opptaket.
 • I samtalen med politiet i fengselet, foreslo Cappelen flere ganger å avtale et møte med Jensen for å gjøre et hemmelig opptak som kunne bli brukt som bevis.
 • Politibetjentene sier i opptaket at Riksadvokaten personlig har sett på saken, og at dette er uvanlig.
 • Cappelen hevder i opptaket fra fengselet at Eirik Jensen hentet ut stoff til ham fra et beslag. – Når det heller ikke er tatt ut noen tiltale om at han skal ha tatt ut stoff fra et slikt beslag, så sier det sitt om hva etterforskningen har vist om disse uriktige anklagene, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til NRK.
 • Den siste delen av rettsdagen går for lukkede dører.

Dag 19: Cappelen avviser lån fra Jensen

Dag 18: Advokat kontaktet Cappelen i pause – aktor reagerte

 • 6. februar 2017: Aktor Lars Erik Alfheim fortsatte utspørringen av Cappelen og gikk gjennom perioden fra 2012 til månedsskiftet november/desember 2013.
 • Cappelen forklarte seg om innførselen av 350 kg hasj fra Spania i desember 2012. Han sier han betalte leverandørene 3,7 millioner og kureren 1,2 millioner. Cappelen sier han ga Eirik Jensen penger, men husker ikke hvor mye.
 • Da svensk politi stoppet en narkotransport med over 180 kilo hasj, ble det også funnet en håndtegnet lapp over møtestedet på Skøyen. Cappelen sier i retten at det er han som tegnet lappen.
 • Advokat Thor Bache-Wiig, som forsvarer et av medlemmene i Gjermund Cappelens nettverk, snakket med Cappelen i pausen i Oslo tingrett. Det fikk aktor Lars Erik Alfheim til å reagere.
 • Cappelen sa han ga Jensen over 600.000 kroner fra desember 2012 og utover høsten 2013, men Cappelen kunne ikke si eksakt hvor mye han ga Jensen under disse møtene.

Dag 17: Mente Jensen hadde gjort dårlig jobb

 • 3. februar 2017: Statsadvokat Lars Erik Alfheim fortsatte utspørringen av Gjermund Cappelen.
 • Det har vært rettsfri de tidligere fredagene, men siden de allerede henger etter ifølge tidsplanen, ble denne fredagen brukt.
 • Aktor Alfheim har gått nøye gjennom korrespondansen i nettverket til Cappelen og Cappelen har forklart om de mange hasjtypene og kvaliteten på disse.
 • Juni 2012 stoppet Tollvesenet en trailer med 177 kilo hasj på grensa ved Svinesund. Storsmugleren Gjermund Cappelen hevder dette var en av tre ganger at hasjen hans ble stoppet i løpet av de over 20 årene han var i bransjen.
 • Cappelen sa han hadde blitt sur på Eirik Jensen. – Han har ikke gjort jobben sin her, sa Cappelen i retten. Jensen ristet på hodet av forklaringen.
 • Cappelen fortalte at han kontaktet Jensen for å få hjelp vinteren 2012 da han fikk trusler fra personer knyttet til snusvirksomheten som gikk konkurs.
 • Dommer Kim Heger var igjen kritisk både til aktors gjennomgang og Cappelens svar. – Du svarer litt ja automatisk. Det er viktig å lytte til spørsmålet og tenke, ikke bare svare ja, sa Heger.

Dag 16: Cappelen hevdet Jensen fikk avsluttet spaning

 • 2. februar 2017: Statsadvokat Lars Erik Alfheim fortsatte spørsmålene til Gjermund Cappelen, og gikk gjennom årene 2011 og 2012.
 • Gjermund Cappelen hevder han ga politimannen Eirik Jensen 10.000 kroner på Hjortneskaia en julidag i 2011. Eirik Jensen bestrider at det aktuelle møtet i det hele tatt fant sted.
 • Gjermund Cappelen forklarte at han hadde møte om hasjvirksomheten 22. juli 2011. På spørsmål fra aktor bekreftet han at adferdsmønsteret ikke endret seg på grunn av terroraksjonen.
 • Som tidligere i forklaringen nekter Cappelen å navngi og snakke om personer i nettverket.
 • Cappelen forklarer at Eirik Jensen i flere tekstmeldinger maser etter penger.
 • Cappelen forklarte at han ga Jensen mellom 30.000 og 50.000 kroner på Ekebergsletta 15. august 2011.
 • Cappelen ble spurt om en episode der to personer kom fra Danmark og møtte ham i Oslo. De hadde blitt stoppet av Tollvesenet, og Cappelen fortalte at han skjønte at han ble spanet på. Cappelen hevder Jensen fikk tollere til å avbryte spaningen.
 • Cappelen fortalte at han fungerte som en konsulent i et møte med politiet om 2022-rapporten, om kriminelle trender. – Jeg snakket om min kjennskap til markedet, og at Eirik hadde hyret inn meg som konsulent for å bidra til kunnskap til denne rapporten, sa Cappelen.

Dag 15: Dommer: Ikke noe «dealing» her

 • 1. februar 2017: Aktor Lars Erik Alfheim fortsatte spørsmålene til Gjermund Cappelen. Det er andre dag for Cappelen i vitneboksen.
 • Cappelen vil ikke navngi hasjleverandører, og er lite snakkesalig om andre i nettverket. – Da jeg valgte å forklare meg om samarbeidet med Eirik Jensen, var det en forutsetning at det ikke skulle være fokus på de andre i nettverket. Det snakket vi med politiet om, sa Cappelen i retten.
 • Sommeren 2010 brukte Gjermund Cappelen over 350.000 kroner på et sjustjerners hotell i Dubai, før han ble narkotikapågrepet på Maldivene. Cappelen sendte nummeret til Maldivenes president til Eirik Jensen, i håp om å få hjelp.
 • Cappelen sier han fikk juling etter arrestasjon på Maldivene, og at han kontaktet Eirik Jensen for hjelp. Sønnen til Cappelen og en bekjent skal ha kommet med penger for å bestikke myndighetene.
 • Dommer Kim Heger stilte en rekke spørsmål om hvordan Jensen kunne garantere når det var trygt å smugle hasj. Cappelen svarte at han kunne redusere risikoen, men at det aldri var helt trygt.
 • Dommeren reagerte på Cappelens svar som han mente var for omtrentlige. – Det er ikke noe «dealing og wheeling» her nå. Nå er det alvor, sa Kim Heger.
 • Cappelen ble spurt om meldingen der Jensen skriver "trygt å sole seg med rett solfaktor". Cappelen sa det både betydde at han koste seg og at det var trygt å jobbe mens Jensen passet på. – Han er solfaktoren min, sa Cappelen.
 • Dommer Kim Heger mente forklaringen rundt solfaktor-meldingene var for vag og springende. «Eller, eller, eller»? Det holder ikke for oss, sa Heger, og det ble stille i retten i flere sekunder.
 • Dommeren kom flere ganger tilbake til at Cappelen ikke vil snakke om personer i nettverket. Cappelen sa han fryktet for livet om han snakket mer.

Dag 14: Cappelen hevder Jensen fikk 8,5 mill. kr

Dag 13: Jensens forklaring avsluttet

 • 30. januar 2017: Siste dag av Eirik Jensens forklaring.
 • Dagen startet med lukkede dører, men pressen kunne referere deler av innholdet.
 • Jensens forsvarer Arild Holden la fram en rapport om Cappelens informantvirksomhet laget i 1998 som er funnet på Jensens pc. – Det går fram at de har jobbet med narkotikatrafikk og transport i Danmark. Der har også Cappelen deltatt på møter med danske politi, refererte dommer Kim Heger fra det som gikk for lukket rett.
 • Cappelens forsvarer Benedict de Vibe stilte spørsmål om hva Jensen tenkte om Cappelens pengebruk, og lurte på hva han tenkte om bilen som kostet 2 millioner. – Jeg fikk hakeslepp da jeg så den, det var en rå bil, sa Jensen som påpekte at Cappelen lånte penger til bilen.
 • Eirik Jensen sier han og Gjermund Cappelen etter hvert fikk fiender i samme miljø. – Han har aldri vært bekvem med å være truet, forklarte Jensen i retten.
 • Aktor Lars Erik Alfheim påpekte at de tiltalte i Cappelen-nettverket hadde brukt samme forklaringer på kontantbeholdningen i sitt forsvar som det Eirik Jensen har forklart; kremmervirksomhet, båtsalg, bilsalg, salg av hundevalper, arv og frimerkesamling. Da svarte Jensen: – Det er til forveksling likt mitt.
 • Statsadvokat Lars Erik Alfheim mener det er påfallende hvor lite Eirik Jensen har visst om virksomheten til mannen han hadde tett kontakt med i over 20 år.
 • Dommer Kim Heger spurte om Cappelen noen gang har truet eller hatt tak på Jensen. Jensen svarte at det hadde vært et ryddig og greit forhold.

Dag 12: Klokker og porno

 • 26. januar 2017: Spesialenheten avsluttet sin utspørring av korrupsjonstiltalte Eirik Jensen.
 • Aktor ble overrasket da Eirik Jensen sa i retten at han hadde fått en klokke i gave fra Gjermund Cappelen. En klokke som han sier ble levert tilbake.
 • Jensen ble grillet om aksjekjøp. Han forklarte at han i 2008–2010 investerte 80.000 kroner i et svensk firma ved navn Private Media Group etter tips fra Gjermund Cappelen. Aktor Kristine Schilling beskrev firmaet som "blant verdens største aktører innen porno".
 • Eirik Jensen anklaget aktor Kristine Schilling for å være frekk da hun grillet han om konti han opprettet i søsterens navn, der penger fra Kagge forlag kom inn. Jensen sier han opprettet kontoene for å sikre barnas arv, aktor mener han forsøkte å gjemme penger.
 • Jensen ble spurt om en rekke våpen han har hatt hjemme og på kontoret. Han sier mange av dem er gamle og ubrukelige. Andre visste han ikke at skulle være registrert.
 • I uformelle samtaler med politiet hevdet Gjermund Cappelen å ha gitt politiet informasjon om «viktige saker» over flere tiår. Ifølge Jensens forsvarer Arild Holden skal ikke bærumsmannen ha vært klar over at de uformelle samtalene med politiet ble tatt opp.
 • Jensens forsvarere Arild Holden og John Christian Elden stilte spørsmål til Jensen, og Elden gikk gjennom hele tiltalen punkt for punkt.
 • Jensen sier han har levd med trusler, og at personer fra det kriminelle miljøet har vært hjemme hos ham på natta flere ganger.
 • Retten har besluttet at det blir lukkede dører den første delen mandag. Pressen kan likevel få høre og referere deler av det som kommer fram.

Dag 11: Bekrefter at Cappelen var informant for Jensen

 • 25. januar 2017: Spesialenheten har fortsatt utspørringen av korrupsjonstiltalte Eirik Jensen.
 • Temaet fra aktoratet har hovedsakelig vært tekstmeldinger og kontantbruk i årene 2012–2013.
 • Spesialenheten for politisaker bekrefter at de mener Gjermund Cappelen også har gitt Eirik Jensen informasjon om andre kriminelle.
 • Det ble lukkede dører fra 10.25 til 14.00, men pressen fikk referere deler av forklaringen.
 • Jensen forklarte at Cappelen skal ha blitt truet av en pakistaner i gjengmiljøet.
 • Aktor la fram en erklæring der Eirik Jensen i 2013 gikk god for MC-klubben Hydra MC, der hans barndomsvenner er medlemmer. Samtidig hadde han et dokument på pc-en sin der det sto at Hydra-medlemmer var supportere av Hells Angels. Dette dokumentet var fra 1996, og Jensen mener det har liten relevans.
 • Jensen forklarte seg om konflikten han hadde med sin sjef Einar Aas i Oslo-politiet i 2013. Jensen kalte det politisjalusi. Aas skal vitne senere i saken.

Dag 10: Jensen blir forbannet i retten

 • 24. januar 2017: Spesialenheten fortsetter utspørringen av Jensen.
 • Tema er tekstmeldinger og kontantbruk i årene 2011 fram til 2013.
 • Jensen overførte 238.000 kroner til barna i perioden mellom 2004 og 2013. Jensen reagerte kraftig på at familiære forhold ble tatt opp i retten, og mente det var et forsøk på å få ham ut av balanse.
 • Dommer Kim Heger mener det kommer lite ut av utspørringen når Jensen spekulerer i hva enkeltmeldinger kan bety. De blir enige om å gå raskere fram når han ikke kan si sikkert at han husker hva meldingene dreide seg om.
 • Spesialenheten sier de mener Jensen i tekstmeldinger purrer på penger fra Cappelen, men Jensen sier han bare ber om informasjon fra kilden sin.
 • Flere ganger i utspørringen av Eirik Jensen ble dommer Kim Heger utålmodig og grep inn. Dommeren reagerte blant annet på at Jensen ikke husket flere av de mange møtene med Gjermund Cappelen de siste årene.
 • På slutten av dagen ble Jensen kraftig irritert på aktor. – Du kan ikke dette bruke meg til å angripe meg, dette er helt legalt, nærmest ropte Jensen da han ble spurt om tekstmeldinger om håndverkere.

Dag 9: Fint vær og «mann i grøfta

 • 23. januar 2017: Utspørringen av Eirik Jensen fortsetter.
 • Spesialenheten har fortsatt utspørringen av Jensen, og behandlet mandag årene 2010–2011.
 • Tema er tekstmeldinger mellom Jensen og Cappelen og Jensens bruk av kontanter.
 • Det er kommet fram at Jensen forsøkte å hjelpe Cappelen i en narkotikasak i 2010.
 • I februar 2011 fant politiet om lag 350 kilo hasj i en lagerbygning på Lørenskog. Kort tid etter sendte Eirik Jensen en melding til Gjermund Cappelen om at en mann hadde havnet «i grøfta», og at han skulle «se på skadene».
 • Eirik Jensen fikk en rekke spørsmål fra aktor og dommer om meldinger om sol og fint vær. Aktoratet forsøkte å knytte dette til lav bemanning i politiet. Jensen sier det kun handlet om været.

Dag 8: Kontanter og tekstmeldinger

 • 19. januar 2017: Utspørringen av Eirik Jensen fortsetter.
 • Spesialenheten tok for seg perioden 2007–2010.
 • Jensens bruk av kontanter og innskudd i forskjellige filialer var tema på starten av dagen.
 • Spesialenheten har også konfrontert Jensen med tekstmeldinger mellom ham og Cappelen.
 • Eirik Jensen mener meldinger til Cappelen om «Cola-greia» var knyttet til en politioperasjon, men husker ikke om det førte til pågripelser.
 • En selger hevder Jensen kjøpte en bil med 100.000 kroner i kontanter som ble hentet ut fra et skap på bakrommet i klubbhuset til en MC-klubb, noe Jensen nekter for.
 • Eirik Jensens barndomsvenn ble dømt til 14 års fengsel for hasjsmugling.
 • Retten ble lukket mellom 11.15 og 12.00, og fra 14.15 og ut rettsdagen fordi Spesialenheten skulle gå gjennom tekstmeldinger der konkrete personer og saker blir nevnt.

Dag 7: Fingeravtrykk, tegninger og «Frank Olsen»

 • 18. januar 2017: Utspørringen av Eirik Jensen fortsetter.
 • Jensen er blitt spurt om oppussing av et bad i Jensens bolig på Romerike i 2005/2006.
 • Håndverkeren døde i 2012. Rørleggeren ble dømt i hasjsaken i Asker og Bærum tingrett til 13 års fengsel. Denne saken er anket.
 • Aktor har lagt fram en skriftprøve som konkluderer med at en kvittering med navnet Frank Olsen er underskrevet av Cappelen.
 • Fingeravtrykk fra Jensen, Cappelen og en av de dømte i Cappelens nettverk ble funnet på fakturaer.
 • Eirik Jensen sier Gjermund Cappelen tipset ham om håndverkeren som la fliser på badet hans.
 • Jensen betalte aldri for arbeidet, og sier han egentlig skylder 120.000 kroner for det, men håndverkeren er død.
 • Cappelen har laget flere tegninger av huset til Jensen. Jensen sier han ikke husker om Cappelen har vært der.
 • Spesialenheten har dokumentert en rekke kontantinnskudd og uttak i perioden 2005–2006. Jensen sier han fikk penger fra kjøp og salg, og penger fra moren.

Dag 6: Grillet om telefoner og avhør

 • 17. januar 2017: Forklaringen til Eirik Jensen fortsatte bak lukkede dører frem til lunsj. Deretter ble dørene åpnet, og utspørringen av Jensen fortsatte.
 • Aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker grillet Jensen om bruken av mobiltelefoner, forklaringer i avhør og kontakten med Gjermund Cappelen.
 • Schilling mener Jensen endret forklaring om SMS-ene han sendte til Cappelen etter at politiet slo til mot bærumsmannens narkolager.
 • Eirik Jensen forklarte i retten at han ødela en mobiltelefon etter at Gjermund Cappelen var pågrepet, og at han leste om pågripelsen i avisen.
 • Jensen måtte igjen forklare seg om kontantbeholdningen sin og pengebeslaget som ble gjort hjemme hos ham. Han fortalte at han lånte Cappelen 30.000 kroner til en bilreparasjon etter at Cappelen hadde planlagt en forsikringssvindel. Pengene ble levert tilbake i Cappelens bil ved Kiwi på Grønland i Oslo.

Dag 5: Lukkede dører

 • 16. januar 2017: Utspørringen av Eirik Jensen fortsetter for lukkede dører.
 • Jensen forklarer seg videre om forholdet til Gjermund Cappelen, og Spesialenheten for politisaker og Cappelens forsvarer har bedt om at denne delen skal gå for lukkede dører av hensyn til Cappelens sikkerhet.
 • Jensens forklaring dreier seg i hovedsak om de siste årene før Cappelen ble pågrepet i desember 2013, og hvorfor det har vært omfattende kontakt mellom dem, opplyser Jensens forsvarer John Christian Elden.

Dag 4: Jensen og telefonene

 • 12. januar 2017: Eirik Jensen fortalte at han fikk en kryptert telefon av Gjermund Cappelen i 2004 eller 2005. Det har han ikke fortalt om i avhør, og Jensen sier det er fordi han ikke ble spurt.
 • Det ble funnet over 300 kommunikasjonshendelser på telefonen, en Nokia N73.
 • Jensen hadde flere telefoner enn han opplyste i avhør, og sier det er fordi Spesialenheten ikke har lett godt nok.
 • Jensen forklarte igjen noen av uttrykkene i det såkalte blomsterspråket i kommunikasjonen med Cappelen.
 • Jensen påpekte igjen at det er store forskjeller på en informant og en kilde når det gjelder rutiner og instrukser, og sier han hadde begrenset tilgang til sensitiv informasjon.
 • Aktoratet har grillet Jensen om hans bruk av kontanter og skjult adresse.
 • Eirik Jensen brukte Cappelen som markør i et undercover-kurs for politifolk.

Dag 3: Jensen om Cappelen

 • 11. januar 2017: Eirik Jensen fortsatte sin frie forklaring. Han fortalte blant annet at:
 • Gjermund Cappelen var en av de beste informantene politiet noen gang har hatt.
 • Cappelen slet med psykiatri og rus, ble paranoid og mottok en rekke alvorlige trusler fra tunge kriminelle miljøer.
 • Cappelen hadde kontakter i narkonettverk i Danmark og Spania. Det danske nettverket hadde forbindelser til Hells Angels.
 • Jensen og Cappelen hadde mye kontakt for å hjelpe Cappelen ut av rusavhengigheten, og fikk et personlig forhold. Jensen mener imidlertid de ikke hadde sosial omgang.
 • Jensen innrømmer at han kanskje burde ha forstått at Cappelen var involvert i kriminalitet.
 • Jensen sier han kaller det nødrett når han skal røpe navn og detaljer.
 • Jensen forklarte mer om det såkalte blomsterspråket i SMS-utvekslingene med Cappelen, og at det var nødvendig å bruke samme kodespråk som de kriminelle.

Dag 2: Blomsterspråk

 • 10. januar 2017: Eirik Jensen begynte på sin frie forklaring.
 • Eirik Jensen hevder han har vært involvert i et topphemmelig, nasjonalt prosjekt som ingen kollegaer eller sjefer visste om.
 • Jensen varslet at han kunne bli nødt til å «åpne Pandoras eske».
 • Jensen forklarte deler av kodespråket han brukte i SMS-utvekslingene med Gjermund Cappelen, det såkalte blomsterspråket.
 • – Jeg har alltid tenkt på fluktbaner for meg selv og andre. Det høres ut som en dårlig roman, men det er sant. Jeg har hatt våpen og penger tilgjengelig, fordi når det først skjer, så skjer det så fort, sa Jensen.
 • Jensen forklarte at han hadde spart, arvet, kjøpt og solgt for å bygge opp kontantstrømmen sin.
 • Jensen ble engasjert da han snakket om interne konflikter i politiet. Han hevder han ble forsøkt fjernet fra jobben, og fortalte om sykmeldinger og arbeidsvaner som gikk utover familielivet.

Dag 1: Aktoratets innledning

I løpet av to tiår gikk Eirik Jensen fra å forsøke å styrte Oslos underverden gjennom sin lederrolle i politiet til å selv bli mistenkt i det samme kriminelle nettverket.

OPPSUMMERT: Dette er rettssaken mot Eirik Jensen.