Hopp til innhold

Krever lovens strengeste straff for Jensen

OSLO TINGRETT (NRK): Aktoratet finner ingen formildende omstendigheter for Eirik Jensen, og ber om 21 års fengsel. Samtidig mener de medtiltalte Gjermund Cappelen bør få tre år i strafferabatt.

Prosedyrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

TUNG DAG: Eirik Jensen får en klem av advokat Sidsel Katralen etter rettsdagen der Spesialenheten la ned påstand om 21 års fengsel for den pensjonerte politimannen. Foran står Jensens forsvarer Arild Holden.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Gjermund Cappelen

TRAKK JENSEN INN: Gjermund Cappelen skal ha strafferabatt, mener aktoratet.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter for Eirik Jensen, sier aktor Guro Glærum Kleppe.

Med den svært alvorlige tiltalen om grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nær 14 tonn hasj, måtte det dermed bli en påstand om lovens strengeste straff.

Spesialenheten mener også at 2.450.000 kroner skal inndras fra Jensen. Dette er penger de mener kan bevises kommer fra Cappelen.

Eirik Jensen forsvant raskt fra rettslokalet etter at påstanden var lest opp.

Jensens forsvarer John Christian Elden sier påstanden om lovens strengeste straff var ventet.

– Ut fra tiltalebeslutningen er ikke dette en overraskende påstand fra Spesialenhetens side. Saken er basert på mye troing, synsing og mening som vi mener det ikke er belegg for. Vi savner de konkrete bevisene i stedet for tolking av bevis og SMS-er. Vi mener dette ikke er tilstrekkelig for en domfellelse, og Eirik Jensen er klar på sin uskyld, sier Elden rett etter påstanden i Oslo tingrett.

Neste uke skal forsvarerne holde sine prosedyrer. NRK har sett på hva vi tror blir de viktigste momentene i Jensens forsvar.

– 18 år for Cappelen

Aktor Lars Erik Alfheim la ned påstand om 18 års fengsel for Gjermund Cappelen, som allerede har erkjent hasjsmugling.

– Jeg mener Cappelen ikke gir noe før han skjønner at det ikke er noen vei utenom. Det er greit, men det gjør også at jeg mener grunnlaget for en enda større reduksjon ikke er til stede, sa Alfheim, som ga hasjsmugleren rabatt for å trekke inn politimannen Jensen.

– Jeg har kommet til at tilståelse og momentene rundt ligger på ett års strafferabatt. Det å snakke inn Jensen gir ytterligere to, samlet en påstand på 18 års fengsel, sier Alfheim.

I tillegg kommer inndragning av 825 millioner kroner.

Cappelen hadde ventet langt mer i strafferabatt.

– Han reagerte med ord jeg ikke kan gjengi, sier forsvarer Benedict de Vibe til NRK etter prosedyrene.

Dette mener Gjermund Cappelens forsvarer og Eirik Jensens forsvarer om påstandene om straff.

REAGERER STERKT: Se forsvarernes reaksjon etter aktoratets prosedyrer.

– Forklarte seg ikke

Spesialenheten mener Eirik Jensen har motarbeidet etterforskningen.

– Etter løslatelsen ga han uttrykk for at han ikke ville forklare seg. Heller ikke da siktelsen ble utvidet ønsket han å forklare seg.

– Etter forsvarerbyttet fikk Spesialenheten et notat om kontakten med Cappelen. I samme tidsrom ga han ut bok der han beskrev kontakten. Han ønsker ikke å la seg avhøre, men hadde ingen problemer med å forfatte sin egen versjon, påpeker Kleppe.

Prosedyrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

AKTORAT: Guro Glærum Kleppe (t.v.) og Kristine Schilling fra Spesialenheten.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hun tegnet et svært alvorlig bilde av den virksomheten aktoratet mener de to har bedrevet.

– Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende for den grunnleggende tilliten befolkningen har til politiet generelt. Cappelen har i hele perioden bedrevet den typen kriminalitet som Eirik Jensen har vært ansatt for å bekjempe, sier Kleppe.

Hun legger vekt på at det er snakk om store mengder narkotika.

– Innførsel og salg bedømmes strengt, og det er et betydelig kvantum i det øvre sjiktet. Tiltalen gjelder også særdeles skjerpende omstendigheter.

Aktor Lars Erik Alfheim (t.v.) og Jenens forsvarer John Christian Elden

LANG RETTSSAK: Statsadvokat Lars Erik Alfheim (t.v.) og Jensens forsvarer John Christian Elden fotografert tidligere i rettssaken i Oslo tingrett.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Pengesporet

Før Kleppe la fram straffepåstanden, hadde Kristine Schilling gått gjennom det Spesialenheten mener beviser Jensens skyld. Cappelen har allerede erkjent innførsel av mange tonn hasj.

Aktor Schilling mener det i retten er avdekket at Jensen har fått mer penger fra Cappelen enn det som går fram av tiltalen. I tillegg skal verdien av badet og klokker legges til, mener Schilling.

Ifølge tiltalen har Jensen mottatt minst 2,1 millioner kroner fra Cappelen.

Schilling mener Jensens utsagn om at det såkalte overforbruket (at Jensen har brukt mer penger enn han tjente) kan forklares med oppsparte midler, ikke er troverdig.

– Ingen venner eller samboere har vært kjent med dette, ikke engang barndomsvennen han dykket med. Bare ett vitne hevdet siste uken at Jensen kunne ha tjent penger på motorsykler. Vi mener dette stuntet svekket Jensens troverdighet, sier Schilling.

Hun trekker følgende konklusjon:

– Jensen har valgt å ha en kontantøkonomi over tid og i et omfang som vi kun finner igjen hos kriminelle.

Aktor: – Et svik mot politiet

Aktor Kristine Schilling startet sin prosedyre med å trekke fram to tilfeller som hun mener beviser politimannens korrupsjon.

Han har erkjent å ha fått en klokke til en verdi av 17.000 kroner fra Cappelen, men hevder han leverte den tilbake. I tillegg til det mener Spesialenheten at Cappelen var ansvarlig for oppussing av Jensens bad i 2005/2006. Dette hadde en verdi av 290.000 kroner, mener aktoratet.

Aktor Schilling mener Cappelen var Jensens kontantkilde. Hun mener Jensen samarbeidet med Cappelen om narkotikavirksomhet, til og med rett etter 22. juli 2011.

– Det er ikke til å forstå, og det er hoderystende, at Jensen i det hele tatt kan prioritere kontakten med Cappelen denne dagen, sa Schilling i sin prosedyre.

Hun nevnte også et politivitnes reaksjon i retten da hun fikk se meldingene fra Jensen.

– Hun begynte å gråte. Reaksjonen er beskrivende for det svik og skuffelse kollegaer føler når de er blitt kjent med kontakten Eirik Jensen har hatt med Cappelen. Det må bety medvirkning til kriminalitet, konkluderte Schilling.

Hun forklarte også i sin prosedyre hvorfor hun mener Jensen må ha visst at Cappelen drev med omfattende narkotikakriminalitet.

Aktor Guro Glærum Kleppe ber om at Jensen får 21 års fengsel.

PÅSTAND MOT JENSEN: Aktor Guro Glærum Kleppe mener det ikke finnes noen formildende omstendigheter for Eirik Jensen, og mener han skal dømmes til lovens strengeste straff.

Statsadvokat Lars Erik Alheim ber om 18 år for Capellen.

PÅSTAND MOT CAPPELEN: Se statsadvokat Lars Erik Alfheim lese opp påstanden om straff for Gjermund Cappelen.

AKTUELT NÅ