Hopp til innhold

Spesialenheten bekrefter: Cappelen har vært Jensens kilde

OSLO TINGRETT (NRK): Spesialenheten for politisaker bekrefter at de mener Gjermund Cappelen også har gitt Eirik Jensen informasjon om andre kriminelle. Dette er en av grunnene til at de onsdag igjen fikk medhold i at dørene i rettssalen måtte lukkes.

Rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett.

HEMMELIG: Spesialenheten fortsetter onsdag utspørringen av Eirik Jensen. Pressen ble kastet på dør, fordi deler av forklaringen omhandler detaljer om kildeforholdet til Gjermund Cappelen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dag elleve av rettsmaratonen med den korrupsjonstiltalte, pensjonerte politimannen Eirik Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen hadde bare vart et en halvtime før pressen igjen ble sendt ut av rettssal 250.

I forbindelse med forhandlingene om dørene skulle lukkes for pressen, bekreftet assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, at man faktisk tror på at deler av kontakten mellom Jensen og Cappelen er knyttet til informantarbeid.

– Jeg vil bare presisere at Spesialenheten mener det er på det rene at Cappelen i alle fall har gitt informasjon til Jensen om to ting, sier Kleppe i retten.

John Christian Elden i Jensen-rettssaken

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener pressen ikke har vært flinke nok til å formidle at Cappelen faktisk fungerte som en kilde for Jensen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jensen: Var en viktig kilde

Jensen, som sitter i vitneboksen på dag 10, skal onsdag spørres ut om kontakten med Cappelen i perioden september til desember 2012.

Spesialenheten for politisaker mener politimannen i denne perioden ga Cappelen informasjon som bidro til at bærumsmannen kunne smugle inn rundt 500 kilo hasj fra Nederland og Spania.

Eirik Jensen mener på sin side at han kun har fått informasjon fra Cappelen, og at han har brukt denne informasjon i sitt arbeid med andre kriminalsaker. Jensen har tidligere vist til den såkalte Flydropp-saken fra begynnelsen av 90-tallet og et større narkotikabeslag i Danmark som eksempler på saker der Cappelen bidro. I etterkant av Flydropp-saken skal Jensen ha nedgradert Cappelen fra informant til den rettslig mindre bindende rollen kilde. Ifølge Jensen skjedde dette som følge av Cappelens rusproblemer.

Opplysninger om kildeforholdet til Cappelen er en helt sentral del av Jensens forsvar, fordi han mener dette kan forklare mange av de kryptiske SMS-ene og møtene med bærumsmannen over en årrekke.

Likevel har det meste av konkrete opplysninger om dette kildearbeidet hittil blitt lagt frem i lukket rett i rettssaken.

Kim Heger i Jensen-saken

Tingrettsdommer Kim Heger mener 'man er ute å kjøre' om for mye av Jensen-dommen bygger på ting som har gått for lukkede dører. Likevel valgte han på nytt å lukke dørene onsdag.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Elden: Pressen har gitt et skjevt bilde

Hovedbegrunnelsen for dette er at Gjermund Cappelens forsvarer Benedict De Vibe mener opplysninger om konkrete navn og saker der Cappelen skal ha gitt informasjon, kan øke trusselsituasjonen mot hans klient fra kriminelle miljøer.

De Vibe har påpekt overfor NRK at dette gjelder uavhengig av om opplysningene stemmer, eller ikke.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden hevdet i retten onsdag at mediene ikke i stor nok grad har vektlagt denne delen av Jensens forsvar.

– Vi opplever i medias dekning og det de sprer til publikum, at de ikke får med seg den bisetningen Spesialenheten viser til nå. Senest i går så vi at VG meldte at vi så langt ikke hadde fått høre noe om «de såkalte opplysningene» Cappelen skal ha gitt. Slik blir det et skjevt bilde, sier Elden.

Gjermund Cappelen i Oslo tingrett

Gjermund Cappelen frykter for sin egen sikkerhet dersom detaljene om opplysningene han har gitt til Jensen blir kjent for offentligheten.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dommeren: – I så fall er vi ute å kjøre

Tingrettsdommer Kim Heger tar den endelige avgjørelsen om hvorvidt dørene skal lukkes for presse og publikum. Heger sa onsdag at han i utgangspunktet var skeptisk til å lukke dørene, fordi Jensen de siste dagene har forklart at han maste på Cappelen for å få informasjon høsten og vinteren 2012.

Heger mener det er viktig at Jensen får forklart seg om dette, og var til dels enig med Elden i at lukkede dører kan gi en skjev framstilling av saken.

– Jeg vil ikke bygge på en dom på ting som er sagt i lukket rett. I så fall er vi ute å kjøre på en måte, sier Heger.

Likevel kom dommeren til at pressen skulle sendes på gangen onsdag. Løsningen ble at pressen får være til stede i pressesalen, og at mikrofonen fra hovedsalen skrus på – dersom partene kommer inn på bolker som ikke er sensitive.

De åpne delene av forhandlingene kan du følge i NRKs direktesenter:

AKTUELT NÅ