NRK Dokumentar

Dokumentarer radio/TV:

Rasmus Hansson (MDG) stilte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) spørsmål om Brennpunkt-dokumentaren "Lakseeventyret".
Hans Eng fikk en fengselsdom på sju år etter krigen. Han skal ha vært Quislings livlege og tok aldri avstand fra sin fortid. Etter soningen ble han sendt som lege til Kvænangen i Nord-Troms, en kommune som ble totalt nedbrent av nazistene få år tidligere.