NRK Kveeni

Hopp til innhold

Kvensk i NRK TV

 • Oslo Peace Days: Forsoning for framtida

  – Hvilke virkninger ser vi av norske myndigheters politikk ovenfor samene, kvenene og norskfinnene i dag?

  Dette skal Oslo Peace days ta opp under deres arrangement Forsoning for framtida.

  Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb hos Sannhets- og forsoningskommisjonen – som skal avgi sin rapport for 2023 – tar opp Sannhet og forsoning på norsk: Hvorfor trenger vi denne kommisjonen og hva skal den kartlegge?

  Blant temaene finner man også Ung, urban og samisk: Ressurser og utfordringer i dagens Norge.

  Oslo Peace days holdes årlig i desember, hvor Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, PRIO og Universitetet i Oslo slår seg sammen og arrangerer arenaen hvor alle inviteres til å diskutere og lære mer om disse viktige temaene.

  Arrangementet holdes i Domus Bibliotheca, UiOs nye arena for dialog og formidling, og er gratis- og åpent for alle.

  Kvensk, samisk og norsk flagg utafor Ishavskatedralen
  Foto: Laila Lanes
 • Kvensk navn på Lyngen

  Språkrådet foreslår at Lynge kommune bør hete Yykeän kunta eller Yykeän komuuni på kvensk. Kommunestyret gjorde i høst vedtak om å reise navnesak for å få kvensk og samisk navn på kommunen. Tidligere har Språkrådet foreslått at Lyngsalpan skal hete «Yykeänkaisat» på kvensk.