NRK Kveeni

Kvensk i NRK TV

No. dokumentar. 16 mars er kvenfolkets dag, og kvensk har vært snakket i våre nordligste fylker i 800 år. Likevel er det svært få nordmenn som kjenner til kvenene og språket deres. I dramatiske omgivelser i Finnmark møter vi en folkegruppe med en ofte glemt historie. Hva skjer med deg når morsmålet ditt ikke anerkjennes som et ordentlig språk? Og hvordan oppleves det for kvener av i dag å gjenoppdage sitt språk og sin identitet?
  • Inviterer til nytt kvenseminar

    Troms fylkeskommune inviterer for andre gang til Kvenseminaret. Bakteppet for årets tema er det internasjonale urfolksspråkåret, og den nye oppgaven Troms og Finnmark fylkeskommune har fått med å forvalte de kvenske midlene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet fra 2020, sier fylkesråd Willy Ørnebakk. Les om seminaret her.