NRK Kveeni

Kvensk i NRK TV

No. dokumentar. 16 mars er kvenfolkets dag, og kvensk har vært snakket i våre nordligste fylker i 800 år. Likevel er det svært få nordmenn som kjenner til kvenene og språket deres. I dramatiske omgivelser i Finnmark møter vi en folkegruppe med en ofte glemt historie. Hva skjer med deg når morsmålet ditt ikke anerkjennes som et ordentlig språk? Og hvordan oppleves det for kvener av i dag å gjenoppdage sitt språk og sin identitet?
  • Prosjekter utsatt av korona

    En rekke av prosjektene som har fått tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune er utsatt til neste vår på grunn av koronapandemien. Det skriver fylkeskommunen i en rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkeskommunen har godkjent utsettelse i de tilfellene hvor det er søkt skriftlig. Vel 4 millioner av posten «Kvensk språk og kultur» som fylkeskommunen overtok fra departementet ved årsskiftet, er bevilga til ulike prosjekter.