NRK Kveeni

Kvensk i NRK TV

No. dokumentar. 16 mars er kvenfolkets dag, og kvensk har vært snakket i våre nordligste fylker i 800 år. Likevel er det svært få nordmenn som kjenner til kvenene og språket deres. I dramatiske omgivelser i Finnmark møter vi en folkegruppe med en ofte glemt historie. Hva skjer med deg når morsmålet ditt ikke anerkjennes som et ordentlig språk? Og hvordan oppleves det for kvener av i dag å gjenoppdage sitt språk og sin identitet?
  • – Styrk kvensk, mener målungdommen

    Norsk Målungdom/Norjan Kielinuoret er glad for at regjeringa tar eit større ansvar for kvensk språk. Det skriver de i en pressemelding. Denne uka kom det fram at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal utrede om kvensk kan løftes til nivå III i minoritetsspråkpakta. – Staten har ansvar for å verne og fremme kvensk. For å sikre dette må kvensk bli heva til nivå 3. Dette kan gjere det lettare for fleire å lære og nytte kvensk, sier Gunnhild Skjold, leder i Norsk Målungdom.

    Gunnhild Skjold, Norsk Målungdom/Norjan Kielinuoret
    Foto: Ingunn Vespestad Steinsvåg / Norsk Målungdom