NRK Kveeni

Kvensk i NRK TV

No. dokumentar. 16 mars er kvenfolkets dag, og kvensk har vært snakket i våre nordligste fylker i 800 år. Likevel er det svært få nordmenn som kjenner til kvenene og språket deres. I dramatiske omgivelser i Finnmark møter vi en folkegruppe med en ofte glemt historie. Hva skjer med deg når morsmålet ditt ikke anerkjennes som et ordentlig språk? Og hvordan oppleves det for kvener av i dag å gjenoppdage sitt språk og sin identitet?
  • Ny forskrift skal utarbeides

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker innspill når det nå skal utarbeides en ny forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Fra 2020 skal tilskuddsordningen forvaltes av Troms og Finnmark fylkeskommune, noe som vil kreve en forskrift, skriver departementet i et brev til fylkeskommunen. Pengene vil årlig bli bevilga over departementets budsjett.

Laster Twitter-innhold