NRK Kveeni

Hopp til innhold

Kvensk i NRK TV

No. dokumentar. 16 mars er kvenfolkets dag, og kvensk har vært snakket i våre nordligste fylker i 800 år. Likevel er det svært få nordmenn som kjenner til kvenene og språket deres. I dramatiske omgivelser i Finnmark møter vi en folkegruppe med en ofte glemt historie. Hva skjer med deg når morsmålet ditt ikke anerkjennes som et ordentlig språk? Og hvordan oppleves det for kvener av i dag å gjenoppdage sitt språk og sin identitet?
 • Søker ny daglig leder

  Storfjord språksenter søker ny daglig leder. Språksenteret sitt hovedformål er å styrke og videreutvikle kommune som trespråklig kommune, kulturelt og språklig, står det blant annet i en utlysning hos Jobbnorge.

  Søknadsfristen er 14. juni.

 • Europarådet har evaluert minoritetspolitikken

  I dag la Europarådet fram sin femte evalueringsrapport om hvordan Norge etterlever anbefalinger når det gjelder «Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter». I rapporten anmoder Europarådets rådgivende komité norske myndigheter om å sørge for «en langsiktig og strukturell finansiering av kvenskspråklige barnehager». Det anbefales også at det iverksette insentiver, også økonomiske, for å lære kvensk eller finsk også etter åttende klassetrinn og at det sikres pedagogisk personell i barnehager og skoler.

 • Om lag ti minoritetsspråk i England

  Mange land har en språksituasjon med flere minoritetsspråk, skriver Språkrådet på sin nettside. I Storbritannia finnes om lag ti språk med lang tradisjon i landet, et av dem er walisisk. Den walisiske språkloven gir folk i Wales rett til å bruke det walisiske språket og slår fast at det ikke skal være mindre gunstig å bruke walisisk enn engelsk. Idag besøker førsteminister i Wales, Mark Drakeford, Språkrådet.

 • Nye utgravinger i Skibotn

  Riksantikvaren godkjenner at UiT Norges arktiske universitet får fortsette utgravingene på den gamle markedsplassen i Nállavuohppi i Skibotn. Det er gjort utgravinger i området i tre somre. I år skal undersøkelsene gjøres i et nytt område, noe Riksantikvaren støtter. Det vil kunne bidra med ny kunnskap om området som har vært markeds – og møteplass allerede på 15-1600-tallet. Utgravingene skal skje i siste halvdel av juni.

  Arkeologistudenter i feltet i Skibotn
  Foto: Laila Lanes / NRK