NRK Kveeni

Kvensk i NRK TV

No. dokumentar. 16 mars er kvenfolkets dag, og kvensk har vært snakket i våre nordligste fylker i 800 år. Likevel er det svært få nordmenn som kjenner til kvenene og språket deres. I dramatiske omgivelser i Finnmark møter vi en folkegruppe med en ofte glemt historie. Hva skjer med deg når morsmålet ditt ikke anerkjennes som et ordentlig språk? Og hvordan oppleves det for kvener av i dag å gjenoppdage sitt språk og sin identitet?
  • Miljøminister til Tørfoss og Sappen


    Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og assisterende riksantikvar Marit Huuse kommer til Nordreisa i forbindelse med fredningen av Tørrfoss gård/Kuivakoski og Sappen gamle skole. Begge blir fredet som viktige kvenske kulturminner og arrangementet skjer den 15. september.