Hopp til innhold

Elden: – Jensens argumenter bør være offentlige

OSLO TINGRETT (NRK): Dørene ble lukket for pressen da korrupsjonstiltalte Eirik Jensen mandag fortsatte sin forklaring om forholdet til Gjermund Cappelen. Forsvarer John Christian Elden mener det er unødvendig.

Femte dag av rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

LUKKET: Pressen ble sendt på gangen da Eirik Jensen mandag fortsatte sin forklaring om forholdet til Gjermund Cappelen. Dørene kan bli holdt lukket ut dagen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Nå får vi bare påtalemyndighetens versjon i innledningsforedraget, og ikke Jensens kommentarer og merknader til hva som faktisk har skjedd, sier Elden til NRK.

Den femte dagen av rettssaken mot den pensjonerte politimannen Eirik Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen gjennomføres uten presse til stede.

Tingrettsdommer Kim Heger kom torsdag til at han var enig med Spesialenheten og Cappelens forsvarere at trusselbildet mot Cappelen kunne bli skjerpet, dersom konkrete navn og hendelser knyttet til Cappelens kontakt kom frem i åpen rett, med journalister til stede.

I torsdagens lukkede møte der spørsmålet om lukkede dører ble behandlet la Cappelens forsvarer Benedict de Vibe blant annet frem et brev med trusler mot ham selv og sin klient.

– Kan gå utrygg fremtid i møte

De Vibe frykter blant annet at Jensen skal fortelle om konkrete episoder der eks-politimannen har fått informasjon om kriminelle av Cappelen.

– Hvis det navngis – og her mener vi at vi står overfor både noe som kan være korrekt, og noe som ikke er korrekt – så vil opplysninger om at han skal ha gitt informasjon i en konkret sak lett kunne føre til at han går en utrygg fremtid i møte, har de Vibe tidligere sagt til NRK.

I et brev til pressen, sendt fredag, har Cappelens advokat bedt pressen med å være restriktive når det gjelder å publisere opplysninger om kildeforholdet mellom Jensen og Cappelen.

De Vibe og Spesialenheten har i forkant av rettssaken kjempet for at hele saken skulle gå for lukkede dører av hensyn til Cappelens sikkerhet. Dette ble imidlertid avslått av lagmannsretten. Den tidligere polititoppen har på sin side vært klar på at han ønsker å fortelle mest mulig om i åpen rett.

– Han ønsker å forklare seg for åpne dører, men retten har etter påtalemyndighetens begjæring lukket dørene. Da må vi ta det til etterretning, sier Jensens forsvarer John Christian Elden før mandagens rettsforhandlinger.

Eirik Jensen i rettsalen

Eirik Jensen inntok mandag vitneboksen for å fortsette sin forklaring. Dette bildet er fra rettssakens første uke, da Jensen fortsatt lot seg fotografere.

Foto: Martin Giæver / NRK

Jensen: – Har vært en tøff uke

Jensen inntok vitneboksen like før klokken ni mandag morgen. Han ønsket ikke å la seg fotografere eller snakke med pressen. Fredag ga Jensen likevel en kommentar til den første rettsuka på en åpen støttegruppe på Facebook, via sin samboer.

– Det har vært en tøff uke for oss. Deres respons og åpne støtte er rørende.

– Hver dag går med til forberedelser sammen med mine kjempeflinke advokater, og en liten kjerne av støttespillere, heter det i innlegget.

Elden understreker at Jensen har et sterkt ønske om at pressen skal få høre alt han har å si, og viser til at dette er viktig for balansen i saken.

– Det er viktig, fordi det er fremsatt en rekke beskyldninger mot ham, både i innledningsforedraget fra påtalemyndigheten, og i det offentlige rom. Hans motargumenter bør også komme frem offentlig.

Elden påpeker at han er avskåret fra å kommentere hvorfor dørene er lukket, nettopp fordi retten har bestemt at dette ikke skal være kjent for allmennheten.

Etter å ha fortalt om sitt politiliv og informantbehandling, kom Jensen mot slutten av forrige uke inn på forholdet til Gjermund Cappelen. Jensen hevder Cappelen ble hans informant og kilde, mens Cappelen hevder Jensen mottok penger for å gi ham informasjon som ble brukt til hasjsmugling.

Mandag vil Jensen fortsette å forklare seg i detalj om forholdet til Cappelen.

– Hovedtemaet har blitt adressert, og det dreier seg om Cappelens virksomhet for politiet og hans kontakt med Jensen fra de traff hverandre i 1993, og frem til pågripelsen i 2013, sier Elden.

Han forklarer at Jensen før lunsj skal forklare seg fritt. Etter lunsj vil Spesialenheten komme med sine spørsmål. Det er dermed mulig at dørene blir holdt lukket ut mandagen.

Elden og Holden snakker med Schilling

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden snakker med aktor Kristine Schilling i Spesialenheten.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Kunne hatt referatforbud

Elden er klar på at han mener det meste av Jensens forklaring kunne vært lagt frem på en måte som også tok hensyn til Cappelens sikkerhet.

– Man kunne enten hatt pressen til stede med et referatforbud, slik pressen selv foreslo. Slik har det blitt gjort i andre saker, for eksempel i Nokas-saken.

Denne løsningen var også pressens representant Inge D. Hanssen inne på da han torsdag forsøkte å holde dørene åpne. Elden påpeker at han heller ikke vil ha anledning til å gi kommentarer til pressen om det som skjer bak lukkede dører.

– Jeg vil nødig risikere en rettergangsbot, sier Elden.

Spesialenheten for politisaker hadde mandag morgen ikke noe ønske om å begrunne sin begjæring om lukkede dører ytterligere.

Gjermund Cappelen

Eirik Jensen hevder han har fått informasjon om andre kriminelle av Gjermund Cappelen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Episode 4.

PODKAST: Hør NRKs podkast om Jensen-saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ