Stor-Oslo

Hopp til innhold

Siste nytt

 • Jordal skole i Oslo tar grep mot mobbing

  Antall elever som opplever å i Norge bli mobbet fortsetter å øke. Det viser resultatet fra årets Elevundersøkelse.

  10 prosent av elevene fra 5. trinn til 3 vgs. i landet sier de opplever mobbing, men Jordal skole ligger 6,8 prosent under landssnittet.

  Inspektør Pleurat Haklaj forteller at de har blant annet satset på inkluderende undervisning.

  Det går ut på at undervisningen skal bære prege av samarbeid, dialog, og at elevene løser problemer i fellesskap.

  – Det fører til at de lærer mer på skolen. Elevene blir mer motiverte og engasjerer seg mer i undervisningen, sier Haklaj.

  Skolen har også en miljøarbeider på hvert trinn. Elev Mathilda Kaspersen synes det er fint å ha noen som er der for deg i skolehverdagen.

  – Hvis du trenger hjelp eller bare trenger noen å snakke med eller være med, så er det veldig bra.

  Jordal skole i Oslo
  Foto: Vegar Erstad
 • Akershus fylkeskommune tar grep mot mobbing

  Ingen andre steder i landet hadde like høye mobbetall, som Akershus i fjor.

  Tall fra elevundersøkelsen, viser at 7,5 prosent av elevene som går i første klasse på videregående skole i Akershus, opplevde å bli mobbet.

  – Vi har et veldig høyt antall elever som blir mobbet, og det kunne jeg ikke sitte stille og se på, sier fylkesråd for opplæring og kompetanse Lise Hagen Rebbestad.

  Fylkeskommunen har derfor lansert en verktøykasse mot mobbing. De videregående skolene i Akershus kan selv velge hvilke tiltak de vil ta i bruk.

  – Skolene, rektor, kan bruke de verktøyene som de mener er viktigst for den skolen, med de utfordringene som den de har, sier Rebbestad.

  Lærere som spiser sammen med elevene, mer elev- og foreldremedvirkning, og skolebytte for den som mobber, er noen av tiltakene som de håper kan bidra til å få mobbetallene ned.

  Lise Hagen Rebbestad
  Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK
 • Vil erstatte bomringen rundt Oslo

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) ønsker å erstatte bomringen i Oslo med et veiprisingssystem som belaster kjøretøy for antall kilometer de faktisk kjører.

  – Siden de som tjener mest, ofte kjører mest, så vil de også betale mer enn de med dårlig råd. Slik får vi også inntekter til et bedre tilbud for kollektiv, sykkel og gangvei, som det store flertallet i Oslo er avhengig av, sier leder Sirin Stav (MDG) i bystyrets miljøutvalg til VG.

  Et lignende system er allerede i bruk i Tyskland og Singapore, der de bruker satellitteknologi for å registrere hvor, når og hvor langt bilen kjører. Det er også tidligere testet i Trondheim, påpeker hun.

  Stav mener det nye systemet vil føre til mindre biltrafikk, støy og forurensing, og samtidig gi folk flest et enklere og mer rettferdig system.

  Byrådet ønsker modellen velkommen.

  – Problemet er at vi ikke kan innføre denne modellen fordi regjeringen ikke gir oss muligheten, sier byråd for miljø og samferdsel Marit Vea (V).

  Regjeringen mener det allerede er åpnet for et fleksibelt takstsystem med både tids- og miljødifferensierte takster innenfor dagens bompengeordning i byområdene.

  I dag består bompengesystemet i Oslo av 83 bomstasjoner fordelt på tre bomringer.

  bomstasjon på ring2 i Oslo bompenger
  Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK