NRK Sápmi

Oanehaččat

  • Geahpidit leansmánnikantuvrraid

    Dál áigot árvalit geahpidit leansmánnikantuvrraid ja politiijastašuvnnaid logu Romssa fylkkas. Odne leat 13 bálvalusbáikki Romssa fylkkas. Politiijameašttir Ole B. Sæverud sádde golggotmánu logát beaivvi su árvalusaid gulaskuddamii. Stuoradiggi lea dadjá ahte ovtta politiijaguovllus galgá 90 proseantta ássiin leat vuodjináigi 45 minuhtta dahje unnit, lagamus leansmánnikantuvrii dahje politiijastašuvdnii.

  • Háliida geahpidit suohkanlogu

    Finnmárkku fylkamánni háliida geahpidit suohkanlogu fylkkas, viđanuppelohkái. Dat boahtá ovdán fylkamánni ávžžuhusas, gos lea čállon boahtteáigásaš suohkanstruktuvrra birra, ja maid son odne ovdanbuktá. Son ávžžuha Fálesnuori ja Hámmárfeasta, Áltá ja Láhppi, Gáŋgaviika ja Davvesiidda, ja vel Unjárgga ja Deanu eaktodáhtolaččat ovttastuhttojuvvot. Guhkesáigásaš mihttu lea maiddái ovddidit Finnmárkku 5-6 regiovnnaid vuosttá, čállá fylkamánni su guorahallamis.

Laster Twitter-innhold

NETT-TV

Mari Boine var det mest naturlige valget når Kringkastingsorkestret for første gang skulle samarbeide med en samisk artist. Konserten "Gilvve gollát" ble fremført i Kautokeino i forbindelse med konferansen WITBC, som samlet verdens urfolks kringkastere.
Tanabreddens ungdom
I 1898 drog en gruppe samer fra Finnmark til Alaska for å lære inuittene tamreindrift. Med 500 reinsdyr om bord på båten satte 100 samer kursen over Atlanterhavet til Alaskas villmark. ''Hva skjedde med dem og deres etterkommere?'' spør dagens unge samer som forsøker å finne sine røtter og slektninger i Alaska. Programmet er ved Johs. Kalvemo.
Nostalgi når du vil! Gjensyn med NRK-historie.

Radio ođđasat

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

Radio

Sii aigot eanet riikaidgaskkasas algoalbmogiid ovddas algit bargat. Gullat maid ahte sii leat ozzon dassearvobalkkasumi.
Debattprogram på samisk.
Juovllaid áigge lea baha ribahit stunzet ja nu oazzut dielkkuid biktasiidda, muhto dán sáddagis gulat smávva rávvagiid dahje kjerringrådaid ahte movt jávkadat dielkkuid. Gulat maid ahte alla vuordamusat lagas birrasis dagahit ahte ollu joatkaskuvlla oahppit buohccajit ja dan dihte ja fertejit oazzut psyhkalas veahkii.