NRK Sápmi

NRK Meny

Oanehaččat

 • Åhtsi 50 millijåvnå báktedutkamij

  Kvartsafabrihkka The Quarts Corp Ájluovtan Divtasvuonan la akta 13 instánsajs ma 50 millijåvnå EUas åhtsi lagábuv pegmatihtav Divtasvuonan guoradalátjit.

  Ulmme dájna la ådå åhtsamnevvagijt gæhttalijt, subtsas professor Axel Bern Müller NRKaj.

  Pegmatihtta la smieras bákte dagu kvarttsa, spatta ja nav, ja Müller subtsas Divtasvuona pegmatihtta l ållu sierralágásj, ja dan diehti sihti dav lagábuv guoradallat.

  Jus rudá juolluduvvi, de la nieljejahkásasj prosjækta boahtte jage rájes jådon.

 • Guolleváibmilat ain

  Norggas borret olbmot ain valljis guoli, čájeha Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga eallindili iskkadeapmi. Nordlánddas borret eanemusat. Doppe dadjá 81 proseantta ahte sii borret guoli guktii dahje eambbo gerddiid vahkkui. Boarrasat geardi ja davvi-norgalaččat dat borret eanemusat guoli Norggas.

Nyheter på samisk
Laster innhold, vennligst vent..

Radio ođđasat - ådåsa - åarjel saernieh

NRK Sápmis samarbeidspartnere