Valresultat 2019

Høgre
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Høgre endra seg?

Grafen viser Hs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

30 %25 %20 %15 %10 %19992003200720112015201921.4%18.1%19.3%28%23.2%20.08365%20,1 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Høgre har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

43 % – 58 %
29 % – 43 %
14 % – 29 %
0 % – 14 %

Kommunane der H gjer det best

57,5 %
892 røyster
51,4 %
418 røyster
43,1 %
20958 røyster
42,7 %
152 røyster
42,4 %
28922 røyster
41,4 %
401 røyster
39,1 %
624 røyster
38,4 %
1332 røyster
37,9 %
1392 røyster
37,5 %
4903 røyster
36,9 %
1010 røyster
36,3 %
468 røyster
35,9 %
2234 røyster
34,9 %
3058 røyster
34,2 %
493 røyster
32,8 %
519 røyster
32,5 %
9758 røyster
31,4 %
1081 røyster
31,2 %
346 røyster
30,4 %
3714 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Høgre
Fylkestingsval