Valresultat 2019

Kystpartiet
Kommuneval

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Kystpartiet har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

4 % – 6 %

Kommunane der KP gjer det best

5,0 %
54 røyster
0,7 %
255 røyster
0,0 %
159 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Kystpartiet
Fylkestingsval