Valresultat 2019

Sosialistisk Venstreparti
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Sosialistisk Venstreparti endra seg?

Grafen viser SVs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

20 %15 %10 %5 %0 %1999200320072011201520197.8%12.4%6.2%4.1%4.1%6.10049%6,1 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Sosialistisk Venstreparti har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

28 % – 38 %
19 % – 28 %
9 % – 19 %
0 % – 9 %

Kommunane der SV gjer det best

37,0 %
659 røyster
32,6 %
194 røyster
31,6 %
287 røyster
23,2 %
906 røyster
22,2 %
120 røyster
18,8 %
126 røyster
18,2 %
410 røyster
18,0 %
554 røyster
16,4 %
236 røyster
16,0 %
6039 røyster
15,9 %
75 røyster
15,1 %
504 røyster
13,3 %
153 røyster
13,3 %
71 røyster
13,3 %
390 røyster
12,8 %
103 røyster
12,7 %
82 røyster
12,7 %
85 røyster
12,7 %
1971 røyster
12,6 %
247 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Sosialistisk Venstreparti
Fylkestingsval