Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Holmestrand
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,4 %
3714 røyster
29,8 %
3640 røyster
12,5 %
1529 røyster
11,0 %
1344 røyster
4,6 %
557 røyster
3,3 %
403 røyster
3,2 %
388 røyster
2,7 %
331 røyster
1,8 %
225 røyster
0,5 %
67 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Holmestrand kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Det bør gjøres forsøk med leksefri skole i barne- og ung­doms­sko­len.

Høgre er heilt ueinig i at:

Holme­strand kommune bør innføreeien­doms­skatt for å skaffe kommunen inn­tek­ter.

Høgre er heilt einig i at:

Holme­strand kommune bør innføregratis skole­fro­kost eller varm lunsj som en prøve­ord­ning.

Høgre er heilt ueinig i at:

Holme­strand kommune bør tillate mer bygging i strand­so­nen enn i dag.

Høgre er heilt einig i at:

Holme­strand kommune bør tillate bruk av vann­sku­tere i kommunen.

Høgre er heilt einig i at:

Holme­strand kommune bør støtte bønder som ønsker å drive øko­lo­gisk.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør gjøres forsøk med leksefri skole i barne- og ung­doms­sko­len.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Holme­strand kommune bør jobbe for at det skal bli tillatt med handel langs E18.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Holme­strand kommune bør innføreeien­doms­skatt for å skaffe kommunen inn­tek­ter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Holme­strand kommune bør innføregratis skole­fro­kost eller varm lunsj som en prøve­ord­ning.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Barne­trygd bør holdes utenfor inn­tek­ten ved bereg­ning av sosial­hjelp.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Holme­strand kommune bør tillate mer bygging i strand­so­nen enn i dag.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Holme­strand kommune bør tillate bruk av vann­sku­tere i kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

I Holme­strand kommune bør alle butikker som ønsker det, få holde åpent på vanlige søndager.

Visste du at ...

Det er  19 439 røysteføre i Holmestrand.
64 %har røysta
Av alle 12 344 røyster i Holmestrand var 3 389 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 12 344 røyster i Holmestrand var
146blanke røyster
I Holmestrand stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Holmestrand
Fylkestingsval