Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Sandefjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,5 %
9758 røyster
25,4 %
7637 røyster
10,0 %
3008 røyster
8,1 %
2441 røyster
5,7 %
1711 røyster
5,2 %
1560 røyster
4,8 %
1450 røyster
3,1 %
918 røyster
2,5 %
751 røyster
1,3 %
385 røyster
0,8 %
246 røyster
0,7 %
198 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 45 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Sandefjord kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør åpne for flere pri­vat­sko­ler i kommunen.

Høgre er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør jobbe for at Røkkes sky­skra­per «Den store Blå», bygges i San­de­fjord.

Høgre er heilt einig i at:

Barne­ha­gene bør ha flek­sible åpnings­ti­der.

Høgre er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør slå sammen skoler og bygge større og mer moderne skoler.

Høgre er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør innføre akti­vi­tets­plikt for ungdom som mottar sosial­hjelp.

Høgre er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør jobbe for å tillate handel langs E18.

Senterpartiet er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør jobbe for at Røkkes sky­skra­per «Den store Blå», bygges i San­de­fjord.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

San­de­fjord kommune bør slå sammen skoler og bygge større og mer moderne skoler.

Senterpartiet er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør innføre akti­vi­tets­plikt for ungdom som mottar sosial­hjelp.

Senterpartiet er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

San­de­fjord kommune bør gjøre det enklere å bygge i strand­so­nen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

San­de­fjord kommune bør være garan­tist for en fortsatt utvik­ling som ferge­havn.

Senterpartiet er heilt einig i at:

San­de­fjord kommune bør jobbe for å tillate handel langs E18.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Visste du at ...

Det er  50 049 røysteføre i Sandefjord.
61 %har røysta
Av alle 30 297 røyster i Sandefjord var 8 178 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 30 297 røyster i Sandefjord var
234blanke røyster
I Sandefjord stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sandefjord
Fylkestingsval