Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Sande
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,3 %
468 røyster
20,8 %
269 røyster
20,3 %
262 røyster
12,2 %
157 røyster
10,5 %
135 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Sande kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Sande fast­lands­am­band bør prio­ri­te­rast før Rovde­fjord­sam­ban­det.

Høgre er heilt ueinig i at:

Sande kommune bør innleie samtalar med Vanylven og Herøy med tanke på saman­slå­ing.

Høgre er heilt ueinig i at:

Sande kommune bør vurdere å innføreeige­doms­skatt dersom nabo­kom­mu­nane gjer det.

Høgre er heilt einig i at:

Fleire av dei utan­landske arbei­da­rane i kommunen bør få hente fami­li­ane sine til Sande.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sande fast­lands­am­band bør prio­ri­te­rast før Rovde­fjord­sam­ban­det.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Talet på skular i Sande bør ned.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sande kommune bør innleie samtalar med Vanylven og Herøy med tanke på saman­slå­ing.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sande bør bygge ut fleire insti­tu­sjons­plas­sar framfor å bruke pengar på heime­sjuke­pleie.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Fleire av dei utan­landske arbei­da­rane i kommunen bør få hente fami­li­ane sine til Sande.

Visste du at ...

Det er  1 992 røysteføre i Sande.
66 %har røysta
Av alle 1 297 røyster i Sande var 268 røyster, altså
21 %førehandsrøyster
Av alle 1 297 røyster i Sande var
6blanke røyster
I Sande stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Sande
Fylkestingsval