Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Ibestad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

51,4 %
418 røyster
29,4 %
239 røyster
19,3 %
157 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har flest røyster og aukar mest i Ibestad kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne i Ibestad bør innføreboplikt steder hvor det er behov for flere fast­bo­ende.

Høgre er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Ibestad bør bestå for å opp­rett­holde tje­neste­til­bu­det i kommunen.

Høgre er heilt einig i at:

Hvis det skal etab­le­res opp­dretts­an­legg i Ibestad bør det kreves lukkede anlegg.

Visste du at ...

Det er  1 147 røysteføre i Ibestad.
72 %har røysta
Av alle 819 røyster i Ibestad var 352 røyster, altså
43 %førehandsrøyster
Av alle 819 røyster i Ibestad var
5blanke røyster
I Ibestad stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Ibestad
Fylkestingsval