Valresultat 2019

Vestland

Masfjorden
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

41,4 %
401 røyster
22,3 %
216 røyster
20,1 %
195 røyster
6,5 %
63 røyster
6,0 %
58 røyster
3,7 %
36 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Masfjorden kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Det bør ikkje byggast ut vind­kraft i områda i Mas­fjor­den som NVE har peika ut.

Høgre er heilt einig i at:

Om ei kom­mune­sa­man­slå­ing tvingar seg fram, bør Mas­fjor­den søke seg mot Gulen.

Høgre er heilt ueinig i at:

Mas­fjor­den bør innføreeige­doms­skatt på bustadar og hytter.

Høgre er heilt einig i at:

Det er rett å del­fi­nan­siere Mas­fjord­brua med bom­pen­gar.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør ikkje byggast ut vind­kraft i områda i Mas­fjor­den som NVE har peika ut.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Mas­fjor­den bør vurdere kom­mune­sa­man­slå­ing på nytt i løpet av dei neste fire åra.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Mas­fjor­den bør innføreeige­doms­skatt på bustadar og hytter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er rett å del­fi­nan­siere Mas­fjord­brua med bom­pen­gar.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Mas­fjor­den kommune bør unngå store, nye inves­te­rin­gar innan skule og omsorg dei neste åra.

Visste du at ...

Det er  1 326 røysteføre i Masfjorden.
74 %har røysta
Av alle 980 røyster i Masfjorden var 417 røyster, altså
43 %førehandsrøyster
Av alle 980 røyster i Masfjorden var
11blanke røyster
I Masfjorden stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Masfjorden
Fylkestingsval