Valresultat 2019

Viken

Råde
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,9 %
1392 røyster
21,4 %
786 røyster
15,6 %
573 røyster
8,4 %
310 røyster
6,9 %
252 røyster
5,9 %
218 røyster
1,9 %
70 røyster
1,9 %
70 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Råde kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Råde kommune bør bygge og drive ny barne­hage i bygda.

Høgre er heilt einig i at:

Private bør drive kantina på syke­hjem­met.

Høgre er heilt ueinig i at:

Det er pro­ble­ma­tisk at folk skifter parti i løpet av en valg­pe­riode.

Høgre er heilt einig i at:

Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­hjel­pen.

Høgre er heilt ueinig i at:

Råde kommune bør la staten finan­siere omsorgen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­hjel­pen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Råde kommune bør la staten finan­siere omsorgen.

Visste du at ...

Det er  5 986 røysteføre i Råde.
63 %har røysta
Av alle 3 706 røyster i Råde var 916 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 3 706 røyster i Råde var
35blanke røyster
I Råde stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Råde
Fylkestingsval