Valresultat 2019

Agder

Iveland
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,7 %
254 røyster
21,7 %
154 røyster
21,5 %
153 røyster
12,4 %
88 røyster
8,7 %
62 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Iveland kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør byggesvind­møl­ler i Iveland kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Iveland kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Iveland kommune bør øke eien­doms­skat­ten.

Høgre er heilt einig i at:

Iveland kommune bør gi øko­no­miskstøtte til de som vil bygge bolig i kommunen.

Høgre er heilt ueinig i at:

Det bør byggesvind­møl­ler i Iveland kommune.

Høgre er heilt ueinig i at:

Iveland kommune bør øke eien­doms­skat­ten.

Visste du at ...

Det er  992 røysteføre i Iveland.
72 %har røysta
Av alle 717 røyster i Iveland var 152 røyster, altså
21 %førehandsrøyster
Av alle 717 røyster i Iveland var
6blanke røyster
I Iveland stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Iveland
Fylkestingsval