Valresultat 2019

Innlandet

Alvdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,8 %
531 røyster
25,5 %
348 røyster
23,8 %
326 røyster
5,0 %
68 røyster
3,8 %
52 røyster
3,1 %
42 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Alvdal kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nærings­etab­le­rin­ger på Steimos­letta må være innen turisme og reiseliv.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det skal fortsatt være fire dagers skoleuke for de minste i Alvdal.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Alvdal bør vurdere å slå seg sammen med nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Alle elever i Alvdal må få et mat- og frukt­til­bud innen 2020.

Høgre er heilt einig i at:

Alvdal bør innføre et akti­vi­tets­kort for barn, finan­siert av kommunen.

Høgre er heilt einig i at:

Alvdal kommune bør innføre en akti­vi­tets­skole etter SFO, finan­siert av kommunen.

Høgre er heilt einig i at:

Det skal fortsatt være fire dagers skoleuke for de minste i Alvdal.

Høgre er heilt einig i at:

Alvdal bør vurdere å slå seg sammen med nabo­kom­mu­ner.

Visste du at ...

Det er  1 888 røysteføre i Alvdal.
74 %har røysta
Av alle 1 382 røyster i Alvdal var 290 røyster, altså
21 %førehandsrøyster
Av alle 1 382 røyster i Alvdal var
15blanke røyster
I Alvdal stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Alvdal
Fylkestingsval