Valresultat 2019

Viken

Asker
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Asker, Hurum og Røyken blir slegne saman og blir til Asker 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

43,1 %
20958 røyster
16,1 %
7819 røyster
10,5 %
5104 røyster
7,3 %
3530 røyster
6,0 %
2905 røyster
5,8 %
2837 røyster
4,6 %
2219 røyster
2,5 %
1226 røyster
1,9 %
946 røyster
1,9 %
937 røyster
0,3 %
145 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 55 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Asker kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Det må bli lettere å få bygge i strand­so­nen i Asker.

Høgre er heilt ueinig i at:

Asker bør innføreeien­doms­skatt.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det må bli lettere å få bygge i strand­so­nen i Asker.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kom­mu­nale avgifter for vann og avløp må bli like for alle inn­byg­gere i Asker.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er vik­ti­gere å ta vare på dyrka jord enn å tillateutbyg­ging i Asker.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Spreng­stoff­pro­duk­sjo­nen i Sætre bør flyttes til fordel for boliger, skole og idretts­an­legg.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Asker bør innføreeien­doms­skatt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Asker bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Visste du at ...

Det er  72 075 røysteføre i Asker.
68 %har røysta
Av alle 48 965 røyster i Asker var 17 084 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 48 965 røyster i Asker var
339blanke røyster
I Asker stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Asker
Fylkestingsval