Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Storfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,4 %
425 røyster
31,2 %
346 røyster
13,4 %
149 røyster
7,4 %
82 røyster
7,3 %
81 røyster
2,3 %
25 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Tverrpolitisk liste har fått flest røyster i Storfjord kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Tverrpolitisk liste er heilt ueinig i at:

Stor­fjord kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Tverrpolitisk liste er heilt ueinig i at:

Stor­fjord bør vurdere eien­doms­skatt på privat eiendom hvis det vil sikre gode tje­nes­ter.

Høgre er heilt ueinig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at Stor­fjord bør få flere anlegg.

Høgre er heilt einig i at:

Elevene i Stor­fjord bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Høgre er heilt ueinig i at:

Stor­fjord bør vurdere eien­doms­skatt på privat eiendom hvis det vil sikre gode tje­nes­ter.

Høgre er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Stor­fjord er bra som den er og må ikke endres for å spare penger.

Visste du at ...

Det er  1 495 røysteføre i Storfjord.
74 %har røysta
Av alle 1 111 røyster i Storfjord var 297 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 1 111 røyster i Storfjord var
3blanke røyster
I Storfjord stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Storfjord
Fylkestingsval