Valresultat 2019

Innlandet

Grue
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,8 %
931 røyster
30,8 %
740 røyster
17,5 %
419 røyster
7,6 %
183 røyster
5,3 %
126 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Grue Bygdeliste var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Grue kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Staten bør overta driften av Grue sjuke­hjem.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Skolen på Svullrya/​Finn­sko­gen bør gjen­åp­nes for elever opp til 4. trinn hvis for­eld­rene vil.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Grue bør fjerne eien­doms­skat­ten innen fire år.

Høgre er heilt einig i at:

Grue bør søke om å slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Høgre er heilt ueinig i at:

Skolen på Svullrya/​Finn­sko­gen bør gjen­åp­nes for elever opp til 4. trinn hvis for­eld­rene vil.

Høgre er heilt einig i at:

Hvis det er nød­ven­dig, er det greit å bruke matjord til nærings­areal som vil gi arbeids­plas­ser.

Høgre er heilt einig i at:

Grue bør fjerne eien­doms­skat­ten innen fire år.

Visste du at ...

Det er  3 996 røysteføre i Grue.
62 %har røysta
Av alle 2 450 røyster i Grue var 594 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 2 450 røyster i Grue var
51blanke røyster
I Grue stilte
5lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Grue
Fylkestingsval