Valresultat 2019

Demokratane
Kommuneval

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Demokratane har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

10 % – 14 %
7 % – 10 %
3 % – 7 %
0 % – 3 %

Kommunane der DEM gjer det best

13,4 %
7511 røyster
1,1 %
75 røyster
0,9 %
42 røyster
0,7 %
198 røyster
0,6 %
256 røyster
0,6 %
70 røyster
0,6 %
852 røyster
0,5 %
66 røyster
0,4 %
30 røyster
0,4 %
33 røyster
0,4 %
43 røyster
0,3 %
298 røyster
0,3 %
968 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Demokratane
Fylkestingsval