Valresultat 2019

Miljøpartiet Dei Grøne
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Miljøpartiet Dei Grøne endra seg?

Grafen viser MDGs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

20 %15 %10 %5 %0 %1999200320072011201520190.3%0.2%0.3%0.9%4.2%6.80488%6,8 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Miljøpartiet Dei Grøne har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

17 % – 24 %
12 % – 17 %
6 % – 12 %
0 % – 6 %

Kommunane der MDG gjer det best

23,2 %
246 røyster
15,3 %
55772 røyster
14,8 %
1598 røyster
12,1 %
1178 røyster
11,1 %
1528 røyster
10,8 %
7378 røyster
10,5 %
5104 røyster
10,4 %
10826 røyster
10,2 %
893 røyster
10,2 %
3147 røyster
9,9 %
14925 røyster
9,9 %
145 røyster
9,8 %
125 røyster
9,5 %
835 røyster
9,4 %
96 røyster
9,2 %
435 røyster
9,2 %
1321 røyster
9,1 %
1198 røyster
8,9 %
139 røyster
8,6 %
4097 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Miljøpartiet Dei Grøne
Fylkestingsval