Valresultat 2019

Vestland

Askvoll
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,8 %
519 røyster
28,3 %
448 røyster
18,7 %
295 røyster
12,2 %
193 røyster
8,0 %
126 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Askvoll kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Fjord­de­po­niet i Førde­fjor­den bør revur­de­rast.

Høgre er heilt ueinig i at:

Askvoll bør seie nei til alle nye sjø­opp­dretts­an­legg.

Høgre er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten på bustadar i Askvoll bør fjernast.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Fjord­de­po­niet i Førde­fjor­den bør revur­de­rast.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Askvoll bør seie nei til alle nye sjø­opp­dretts­an­legg.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli fleire private bedrif­ter som driv barne­ha­gar og helse­til­bod i Askvoll.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Askvoll bør seie ja til nye vind­mølle­pro­sjekt.

Visste du at ...

Det er  2 386 røysteføre i Askvoll.
68 %har røysta
Av alle 1 595 røyster i Askvoll var 466 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 1 595 røyster i Askvoll var
14blanke røyster
I Askvoll stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Askvoll
Fylkestingsval