Valresultat 2019

Vestland

Fedje
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

42,7 %
152 røyster
36,0 %
128 røyster
21,3 %
76 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Fedje kommune. Arbeidarpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Det bør byggast ein ny sjuke­heim på Fedje, heller enn å opp­gra­dere dagens sjuke­heim.

Høgre er heilt einig i at:

Det bør inn­fø­rast gratisbarne­hage i Fedje kommune.

Høgre er heilt ueinig i at:

Lokal­po­li­ti­ka­rane bør jobbe for ei løysing der kvikk­søl­vet blir fjerna frå ubåten U-864, heller enn å heve heile u-båten.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Fedje bør ta imot fleire flykt­nin­gar i åra som kjem.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør inn­fø­rast gratisbarne­hage i Fedje kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lokal­po­li­ti­ka­rane bør jobbe for ei løysing der kvikk­søl­vet blir fjerna frå ubåten U-864, heller enn å heve heile u-båten.

Visste du at ...

Det er  439 røysteføre i Fedje.
83 %har røysta
Av alle 360 røyster i Fedje var 151 røyster, altså
42 %førehandsrøyster
Av alle 360 røyster i Fedje var
4blanke røyster
I Fedje stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Fedje
Fylkestingsval