Valresultat 2019

Raudt
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Raudt endra seg?

Grafen viser Rs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

10 %5 %0 %1999200320072011201520192%1.6%1.9%1.5%2%3.77678%3,8 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Raudt har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

13 % – 18 %
9 % – 13 %
4 % – 9 %
0 % – 4 %

Kommunane der R gjer det best

17,9 %
676 røyster
16,8 %
135 røyster
12,5 %
278 røyster
12,5 %
686 røyster
11,8 %
1272 røyster
10,0 %
372 røyster
9,6 %
797 røyster
9,2 %
91 røyster
9,1 %
66 røyster
9,0 %
447 røyster
8,9 %
202 røyster
8,5 %
547 røyster
8,4 %
576 røyster
8,3 %
356 røyster
8,3 %
210 røyster
8,0 %
2014 røyster
7,9 %
899 røyster
7,9 %
388 røyster
7,7 %
47 røyster
7,7 %
298 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Raudt
Fylkestingsval