Valresultat 2019

Arbeidarpartiet
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Arbeidarpartiet endra seg?

Grafen viser APs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

40 %35 %30 %25 %20 %19992003200720112015201928.6%27.5%29.6%31.7%33%24.77797%24,8 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Arbeidarpartiet har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

50 % – 68 %
34 % – 50 %
17 % – 34 %
0 % – 17 %

Kommunane der AP gjer det best

67,1 %
165 røyster
61,2 %
1781 røyster
60,1 %
298 røyster
59,3 %
432 røyster
58,0 %
422 røyster
56,6 %
295 røyster
54,1 %
604 røyster
53,6 %
404 røyster
53,5 %
1186 røyster
53,4 %
1540 røyster
53,2 %
476 røyster
53,1 %
1498 røyster
51,8 %
1084 røyster
51,7 %
253 røyster
51,4 %
874 røyster
50,3 %
462 røyster
49,8 %
2575 røyster
49,0 %
593 røyster
48,1 %
260 røyster
47,1 %
281 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Arbeidarpartiet
Fylkestingsval