Valresultat 2019

Vestland

Austevoll
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,9 %
1010 røyster
21,8 %
597 røyster
18,6 %
509 røyster
8,1 %
221 røyster
6,9 %
188 røyster
3,6 %
98 røyster
3,2 %
87 røyster
0,9 %
25 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Austevoll kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Auste­voll kommune må ta tilbake drifta i pleie- og omsorgs­sek­to­ren.

Høgre er heilt ueinig i at:

Auste­voll kommune må ta imot fleire flykt­nin­gar enn kva staten ber dei om.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Auste­voll kommune må bygge ein kommunal barne­hage.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Auste­voll kommune må ta tilbake drifta i pleie- og omsorgs­sek­to­ren.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Auste­voll kommune må ta imot fleire flykt­nin­gar enn kva staten ber dei om.

Visste du at ...

Det er  3 864 røysteføre i Austevoll.
72 %har røysta
Av alle 2 751 røyster i Austevoll var 835 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 2 751 røyster i Austevoll var
16blanke røyster
I Austevoll stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Austevoll
Fylkestingsval