Valresultat 2019

Nordland

Andøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

56,0 %
1502 røyster
12,9 %
346 røyster
9,6 %
258 røyster
7,2 %
193 røyster
5,7 %
154 røyster
4,2 %
113 røyster
2,3 %
63 røyster
2,0 %
53 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Andøy kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Andøy kommune må opp­rett­holdeeien­doms­skat­ten i neste periode.

Senterpartiet er heilt einig i at:

I Andøy kommune er det ikke aktuelt å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må få mer penger tilbake fra hav­bruks­næ­rin­gen de neste årene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten,Ves­ter­ålen og Senja.

Visste du at ...

Det er  3 864 røysteføre i Andøy.
70 %har røysta
Av alle 2 702 røyster i Andøy var 764 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 2 702 røyster i Andøy var
20blanke røyster
I Andøy stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Andøy
Fylkestingsval