Valresultat 2019

Venstre
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Venstre endra seg?

Grafen viser Vs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

10 %5 %0 %1999200320072011201520194.4%3.8%5.9%6.3%5.5%3.88861%3,9 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Venstre har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

27 % – 37 %
18 % – 27 %
9 % – 18 %
0 % – 9 %

Kommunane der V gjer det best

36,2 %
1822 røyster
21,4 %
373 røyster
20,7 %
415 røyster
20,4 %
298 røyster
18,7 %
295 røyster
14,3 %
92 røyster
12,8 %
67 røyster
12,2 %
302 røyster
12,0 %
433 røyster
10,9 %
427 røyster
10,5 %
295 røyster
10,2 %
380 røyster
10,2 %
147 røyster
10,1 %
831 røyster
9,8 %
6673 røyster
9,4 %
306 røyster
9,3 %
216 røyster
9,0 %
150 røyster
9,0 %
774 røyster
8,5 %
468 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Venstre
Fylkestingsval