Valresultat 2019

Trøndelag

Ørland
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Bjugn og Ørland blir slegne saman og blir til Ørland 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

34,9 %
1816 røyster
33,2 %
1724 røyster
17,2 %
892 røyster
4,3 %
221 røyster
4,2 %
220 røyster
2,8 %
148 røyster
1,7 %
90 røyster
1,6 %
85 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Ørland kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Nye opp­dretts­an­legg i Ørland kommune må legges på land eller i lukkede merder.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Ørland må innføreeien­doms­skatt på verker og bruk inklu­dert kraft­an­legg.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Den sam­men­slåtte kommunen må endre nåvæ­rende skole­struk­tur.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eldre­om­sor­gen i Ørland må skjermes for kutt i framtida.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ørland bør bli en del av en stor­kom­mune på Fosen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Den sam­men­slåtte kommunen må endre nåvæ­rende skole­struk­tur.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må være fritt å søkebarne­hage og skole på tvers av gamle kom­mune­gren­ser i Ørland og Bjugn.

Visste du at ...

Det er  8 135 røysteføre i Ørland.
65 %har røysta
Av alle 5 268 røyster i Ørland var 1 815 røyster, altså
34 %førehandsrøyster
Av alle 5 268 røyster i Ørland var
72blanke røyster
I Ørland stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Ørland
Fylkestingsval