Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Båtsfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

48,0 %
536 røyster
34,0 %
380 røyster
18,0 %
201 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val5 av 15 plassar
Førre val8 av 15 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Båtsfjord kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Båts­fjord trenger en ny politisk ledelse for å bygge tillit i orga­ni­sa­sjo­nen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Mang­lende ved­li­ke­hold av kom­mu­nale bygg viser politisk feil­prio­ri­te­ring og må snus.

Visste du at ...

Det er  1 762 røysteføre i Båtsfjord.
65 %har røysta
Av alle 1 134 røyster i Båtsfjord var 503 røyster, altså
44 %førehandsrøyster
Av alle 1 134 røyster i Båtsfjord var
17blanke røyster
I Båtsfjord stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Båtsfjord
Fylkestingsval