Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Hareid
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,3 %
777 røyster
25,1 %
623 røyster
15,8 %
393 røyster
12,2 %
302 røyster
9,7 %
240 røyster
5,9 %
147 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Folkelista for Hareid kommune var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Framstegspartiet har flest røyster og aukar mest i Hareid kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Hareid bør vurdere å endre på skule­struk­tu­ren for å frigjere pengar til andre formål.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Kom­mune­sa­man­slå­ing er berre aktuelt for Hareid om det gjeld heile ytre søre Sunnmøre.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Det er feil bruk av kom­mu­nale kroner å opp­ar­beide Hol­stad­fel­tet til bustader.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Hareid bør ikkje redusereeige­doms­skat­ten dei neste fire åra på grunn av store inves­te­rin­gar.

Visste du at ...

Det er  3 959 røysteføre i Hareid.
63 %har røysta
Av alle 2 495 røyster i Hareid var 675 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 2 495 røyster i Hareid var
13blanke røyster
I Hareid stilte
6lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Hareid
Fylkestingsval