Valresultat 2019

Partiet Dei Kristne
Kommuneval

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Partiet Dei Kristne har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

3 % – 5 %
2 % – 3 %
1 % – 2 %
0 % – 1 %

Kommunane der PDK gjer det best

4,3 %
119 røyster
4,2 %
261 røyster
3,2 %
223 røyster
2,4 %
157 røyster
2,0 %
112 røyster
2,0 %
176 røyster
1,9 %
79 røyster
1,7 %
978 røyster
1,6 %
485 røyster
1,6 %
67 røyster
1,4 %
90 røyster
1,3 %
141 røyster
1,3 %
385 røyster
1,3 %
316 røyster
1,2 %
140 røyster
1,2 %
266 røyster
1,2 %
440 røyster
1,2 %
229 røyster
1,1 %
32 røyster
1,1 %
37 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Partiet Dei Kristne
Fylkestingsval