Valresultat 2019

Innlandet

Elverum
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,7 %
3539 røyster
23,8 %
2355 røyster
12,1 %
1202 røyster
10,2 %
1006 røyster
7,8 %
773 røyster
4,3 %
430 røyster
2,7 %
269 røyster
2,0 %
195 røyster
1,4 %
137 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Elverum kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det er riktig av Elverum å satse på etab­le­ring av han­dels­sen­ter på Grin­dals­moen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­kat­ten bør fjernes i Elverum i løpet av de neste fire årene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skoler som har mindre enn 40 elever, bør legges ned.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sætre alders- og sykehjem må opp­rett­hol­des i neste fire­års­pe­riode.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elverum bør jobbe for at faste, hele stil­lin­ger blir hoved­re­ge­len.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Elverum bør ikke ha par­ke­rings­av­gift i sentrum.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er riktig av Elverum å satse på etab­le­ring av han­dels­sen­ter på Grin­dals­moen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elverum kommune bør jobbe for å få en nordre avlast­nings­veg over Stavåsen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­kat­ten bør fjernes i Elverum i løpet av de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skoler som har mindre enn 40 elever, bør legges ned.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sætre alders- og sykehjem må opp­rett­hol­des i neste fire­års­pe­riode.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elverum bør jobbe for at faste, hele stil­lin­ger blir hoved­re­ge­len.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elverum bør ikke ha par­ke­rings­av­gift i sentrum.

Visste du at ...

Det er  16 890 røysteføre i Elverum.
60 %har røysta
Av alle 10 106 røyster i Elverum var 2 468 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 10 106 røyster i Elverum var
200blanke røyster
I Elverum stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Elverum
Fylkestingsval