Valresultat 2019

Senterpartiet
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Senterpartiet endra seg?

Grafen viser SPs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

20 %15 %10 %5 %0 %1999200320072011201520198.3%7.9%8%6.7%8.5%14.40205%14,4 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Senterpartiet har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

52 % – 70 %
35 % – 52 %
17 % – 35 %
0 % – 17 %

Kommunane der SP gjer det best

69,2 %
350 røyster
62,9 %
1352 røyster
61,9 %
462 røyster
61,7 %
433 røyster
60,9 %
774 røyster
59,6 %
1160 røyster
59,5 %
517 røyster
57,9 %
1908 røyster
57,1 %
343 røyster
56,0 %
610 røyster
56,0 %
1502 røyster
55,7 %
634 røyster
53,6 %
1324 røyster
52,6 %
1030 røyster
52,4 %
818 røyster
52,3 %
829 røyster
52,0 %
2016 røyster
51,9 %
433 røyster
51,8 %
954 røyster
51,5 %
226 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Senterpartiet
Fylkestingsval