Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Vadsø
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,1 %
915 røyster
24,2 %
712 røyster
19,4 %
572 røyster
13,3 %
390 røyster
5,4 %
159 røyster
4,6 %
135 røyster
2,0 %
58 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Vadsø kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vadsø trenger et nytt politisk flertall for å få kontroll på kom­mu­nens økende gjeld.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vadsø bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten bør redu­se­res i neste periode, for både nærings- og bolig­ei­en­dom­mer.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vadsø må snarestsøkestatus som omstil­lings­kom­mune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vadsø bør tenke grønt og ikke satse på å skaffe arbeids­plas­ser i olje­næ­ringa.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kuttet i støtten til Varan­ger­fes­ti­va­len var riktig, ut fra kom­mu­nens økonomi.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vadsø må aksep­tere at Troms og Finnmark er slått sammen, og ikke jobbe for en rever­se­ring.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vadsø trenger et nytt politisk flertall for å få kontroll på kom­mu­nens økende gjeld.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vadsø bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kuttet i støtten til Varan­ger­fes­ti­va­len var riktig, ut fra kom­mu­nens økonomi.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vadsø må aksep­tere at Troms og Finnmark er slått sammen, og ikke jobbe for en rever­se­ring.

Visste du at ...

Det er  4 682 røysteføre i Vadsø.
64 %har røysta
Av alle 2 967 røyster i Vadsø var 966 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 2 967 røyster i Vadsø var
26blanke røyster
I Vadsø stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Vadsø
Fylkestingsval