Valresultat 2019

Vestland

Tysnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,1 %
624 røyster
25,4 %
406 røyster
20,8 %
332 røyster
9,1 %
145 røyster
5,6 %
89 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har flest røyster og aukar mest i Tysnes kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten på pri­vat­bu­sta­der bør senkast til eit lågare nivå.

Høgre er heilt einig i at:

Skulen i Uggdal bør flyttast og slåast saman med skulen i Våge.

Høgre er heilt einig i at:

Tysnes bør halde folke­røys­ting for å avklare om ein skal gå inn for kom­mune­sa­man­slå­ing.

Høgre er heilt einig i at:

Det bør opnast for å opprette fleire hytte­felt i kommunen.

Høgre er heilt ueinig i at:

Kommunen bør ikkje tillate alko­hol­ser­ve­ring på gateplan i Tysnes.

Høgre er heilt einig i at:

Kommunen bør redusere og helst fjerne bruk av innleigd arbeids­kraft i omsorgs­sek­to­ren.

Visste du at ...

Det er  2 284 røysteføre i Tysnes.
71 %har røysta
Av alle 1 612 røyster i Tysnes var 533 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 1 612 røyster i Tysnes var
16blanke røyster
I Tysnes stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Tysnes
Fylkestingsval