Valresultat 2019

Viken

Hvaler
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,0 %
995 røyster
18,2 %
504 røyster
13,0 %
361 røyster
11,0 %
304 røyster
8,5 %
235 røyster
7,2 %
200 røyster
5,4 %
150 røyster
0,7 %
18 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Hvaler kommune. Hvaler Styrbord har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Hvaler bør slå seg sammen med Fred­rik­stad.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Pukk­ver­ket på Kirkøy må stanses.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kom­mune­an­satte bør ha betalt spise­pause.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bygges et hotell på Stokken.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Boplik­ten må fjernes på Hvaler.

Hvaler Styrbord er heilt einig i at:

Pukk­ver­ket på Kirkøy må stanses.

Visste du at ...

Det er  3 912 røysteføre i Hvaler.
72 %har røysta
Av alle 2 789 røyster i Hvaler var 807 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 2 789 røyster i Hvaler var
22blanke røyster
I Hvaler stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Hvaler
Fylkestingsval