Valresultat 2019

Piratpartiet
Kommuneval

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Piratpartiet har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

0 % – 1 %

Kommunane der PIR gjer det best

0,2 %
693 røyster
0,1 %
215 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Piratpartiet
Fylkestingsval