Valresultat 2019

Alliansen
Kommuneval

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Alliansen har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

0 % – 1 %

Kommunane der ALL gjer det best

0,5 %
241 røyster
0,1 %
398 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Alliansen
Fylkestingsval