Valresultat 2019

Framstegspartiet
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Framstegspartiet endra seg?

Grafen viser FRPs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

20 %15 %10 %5 %0 %19992003200720112015201912.1%16.4%17.5%11.4%9.5%8.22756%8,2 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Framstegspartiet har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

24 % – 32 %
16 % – 24 %
8 % – 16 %
0 % – 8 %

Kommunane der FRP gjer det best

31,9 %
4222 røyster
31,3 %
777 røyster
30,0 %
1262 røyster
29,6 %
4811 røyster
26,7 %
3136 røyster
25,0 %
1077 røyster
24,6 %
1027 røyster
23,5 %
517 røyster
22,1 %
852 røyster
21,8 %
597 røyster
21,7 %
1065 røyster
21,3 %
76 røyster
21,0 %
476 røyster
20,7 %
1554 røyster
20,6 %
1938 røyster
20,1 %
135 røyster
19,1 %
485 røyster
19,1 %
1646 røyster
18,6 %
65 røyster
18,6 %
1285 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Framstegspartiet
Fylkestingsval