Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Tjeldsund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Skånland og Tjeldsund blir slegne saman og blir til Tjeldsund 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

36,6 %
806 røyster
27,6 %
608 røyster
12,9 %
283 røyster
8,0 %
176 røyster
6,0 %
132 røyster
5,6 %
123 røyster
3,4 %
74 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Raudt var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Tjeldsund kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skatt er ok hvis det er nød­ven­dig for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter i Tjeld­sund.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Tjeld­sund kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skole­ele­vene i Tjeld­sund bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Tjeld­sund.

Visste du at ...

Det er  3 492 røysteføre i Tjeldsund.
64 %har røysta
Av alle 2 218 røyster i Tjeldsund var 551 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 2 218 røyster i Tjeldsund var
16blanke røyster
I Tjeldsund stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Tjeldsund
Fylkestingsval