Valresultat 2019

Viken

Lier
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,5 %
4903 røyster
25,8 %
3379 røyster
10,9 %
1429 røyster
8,7 %
1141 røyster
6,8 %
886 røyster
4,5 %
594 røyster
3,7 %
478 røyster
2,0 %
268 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 41 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Lier kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Privatebarne­ha­ger må til­bake­fø­res til kommunal drift.

Høgre er heilt ueinig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Lier.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Privatebarne­ha­ger må til­bake­fø­res til kommunal drift.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ja til spredt bolig­byg­ging i Lier selv om det kan berøre dyrket mark eller fri­lufts­om­rå­der.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Lier.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Omsorgs­tje­nes­ter skal drives av kommunen og ikke av private.

Visste du at ...

Det er  20 441 røysteføre i Lier.
65 %har røysta
Av alle 13 230 røyster i Lier var 3 690 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 13 230 røyster i Lier var
152blanke røyster
I Lier stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lier
Fylkestingsval