Valresultat 2019

Viken

Bærum
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

42,4 %
28922 røyster
14,8 %
10096 røyster
10,8 %
7378 røyster
9,8 %
6673 røyster
7,1 %
4858 røyster
4,2 %
2849 røyster
3,4 %
2303 røyster
2,7 %
1848 røyster
2,5 %
1713 røyster
1,8 %
1195 røyster
0,3 %
204 røyster
0,2 %
157 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 51 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Miljøpartiet Dei Grøne var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Bærum kommune. Miljøpartiet Dei Grøne har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per som tar ut profitt bør ikke få drive eldre­om­sorg eller barne­ha­ger i Bærum.

Høgre er heilt ueinig i at:

Gratisskolemat bør innføres for alle grunn­skole­ele­ver i Bærum.

Høgre er heilt ueinig i at:

Den mak­si­male utbyg­gin­gen på Fornebu bør redu­se­res.

Høgre er heilt ueinig i at:

Bærum bør legge til rette for større befolk­nings­vekst enn i dag.

Høgre er heilt ueinig i at:

Bærum bør innføreeien­doms­skatt.

Høgre er heilt ueinig i at:

Bærum bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Å legge til rette for utbyg­ging er vik­ti­gere enn å beskytte matjorda i Bærum.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Gratisskolemat bør innføres for alle grunn­skole­ele­ver i Bærum.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Den mak­si­male utbyg­gin­gen på Fornebu bør redu­se­res.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Bærum bør legge til rette for større befolk­nings­vekst enn i dag.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Bærum bør innføreeien­doms­skatt.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Bærum bør ta imot flere flykt­nin­ger.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Bærum bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Visste du at ...

Det er  96 998 røysteføre i Bærum.
71 %har røysta
Av alle 68 541 røyster i Bærum var 34 398 røyster, altså
50 %førehandsrøyster
Av alle 68 541 røyster i Bærum var
345blanke røyster
I Bærum stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Bærum
Fylkestingsval