NRK Telemark – Lokale nyheter, TV og radio

 • Se NRK Østafjells

 • Se NRK Østafjells

 • Vil ha døgnope på Rema 1000

  REMA 1000 på Kalstad i Kragerø vil ha ope heile døgnet frå førstkomande måndag, skriv Kragerø Blad Vestmar. Det er truleg første gongen ei så stor forretning har nattope med tilsette som jobbar om natta. Prøveprosjektet vil vare 3. august.

 • Best på beredskap i Telemark

  Kommunane i Telemark og Vestfold er best i landet på beredskap, viser ei årleg undersøking frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. Meir enn 80 prosent av kommunane i Telemark og Vestfold oppfyller krava til kommunal beredskapsplikt.

  Jan Helge Kaiser
  Foto: Arne Fredrik Næss / NRK