Valresultat 2019

Nordland

Herøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

44,7 %
398 røyster
20,9 %
186 røyster
19,8 %
176 røyster
14,7 %
131 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val8 av 19 plassar
Førre val12 av 19 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Herøy Bygdeliste.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Herøy kommune. Herøy Bygdeliste har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Herøy kommune bør si ja til mer oppdrett i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Fast­lands­for­bin­delse er helt nød­ven­dig for å sikre boset­ting, og nye etab­le­rin­ger.

Herøy Bygdeliste er heilt einig i at:

Fast­lands­for­bin­delse er helt nød­ven­dig for å sikre boset­ting, og nye etab­le­rin­ger.

Herøy Bygdeliste er heilt einig i at:

Herøy må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Visste du at ...

Det er  1 374 røysteføre i Herøy.
66 %har røysta
Av alle 896 røyster i Herøy var 282 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 896 røyster i Herøy var
5blanke røyster
I Herøy stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Herøy
Fylkestingsval