Valresultat 2019

Vestland

Fitjar
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,9 %
548 røyster
18,8 %
314 røyster
17,3 %
289 røyster
16,7 %
279 røyster
14,2 %
237 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Kristeleg Folkeparti har flest røyster og aukar mest i Fitjar kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Grende­sku­lane Selevik og Øvre­bygda skal bevarast også i neste val­pe­riode.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Det må ikkje koma fleire vind­møl­ler i Fitjar/​Stord­fjel­let.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Fitjar kommune bør slå seg saman med Stord.

Visste du at ...

Det er  2 438 røysteføre i Fitjar.
71 %har røysta
Av alle 1 700 røyster i Fitjar var 391 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 1 700 røyster i Fitjar var
33blanke røyster
I Fitjar stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Fitjar
Fylkestingsval