Valresultat 2019

Viken

Frogn
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,9 %
3058 røyster
16,7 %
1466 røyster
9,5 %
835 røyster
7,8 %
684 røyster
6,9 %
608 røyster
6,5 %
574 røyster
6,5 %
568 røyster
4,4 %
386 røyster
4,2 %
364 røyster
2,6 %
228 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 31 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Venstre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Frogn kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Befolk­nings­veks­ten i Frogn er for lav.

Høgre er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skattboliger i Frogn kan bli nød­ven­dig i Frogn for å finan­siere velferd.

Høgre er heilt einig i at:

Det er fint om eldre kan velge mellom privat og kommunal hjemme­syke­pleie.

Høgre er heilt ueinig i at:

Den 200 år gamle tre­hus­be­byg­gel­sen i gamle Drøbak bør fredes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Befolk­nings­veks­ten i Frogn er for lav.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Frogn bør si nei til å ta imot flykt­nin­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er fint om eldre kan velge mellom privat og kommunal hjemme­syke­pleie.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Den 200 år gamle tre­hus­be­byg­gel­sen i gamle Drøbak bør fredes.

Visste du at ...

Det er  12 651 røysteføre i Frogn.
70 %har røysta
Av alle 8 828 røyster i Frogn var 2 672 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 8 828 røyster i Frogn var
57blanke røyster
I Frogn stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Frogn
Fylkestingsval